“คุณหญิงกัลยา” ร่วมเดินหน้า MOU พัฒนาองค์ความรู้ด้านบริหารทรัพยากรน้ำ ผลักดัน “ชลกร” ต่อยอดสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

ศูนย์บริการสาธารณสุข มาบตาพุด จ.ระยอง, 11 กุมภาพันธ์ 2566 – คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยาน​ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ “การพัฒนาองค์ความรู้ด้านบริหารทรัพยากรน้ำ” ระหว่างมูลนิธินโยบายสาธารณะไทย​ โดยนายโชติ​ โสภณ​พ​นิช​ ประธาน​มูลนิธิ​ฯ กับเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง โอกาสนี้นายสาธิต​ ปิตุเตชะ​ รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวงสาธารณ​สุข​ ได้ร่วมให้การต้อนรับ​ด้วย

ภาพพิธีลงนามความร่วมมือ

รมช.ศธ. กล่าวว่า หลักสูตร “ชลกร” เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และได้บรรจุเข้าสู่หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง (ปวส.) ปีนี้มีเด็กจบรุ่นแรก 245 คน เปิดสอนมาแล้ว 2 รุ่น เพื่อให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ สร้าง Smart Farmer โดยนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม มายกระดับการทําการเกษตร และยกระดับองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ํา สู่มาตรฐานสากล

สำหรับความร่วมมือวันนี้ ถือเป็นครั้งสําคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านบริหารทรัพยากรน้ําที่สามารถลงไปในระดับชุมชน โดยส่งเสริม ประสาน และบูรณาการความร่วมมือ ให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงในระดับท้องถิ่น โดยโครงการจะนําองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการน้ําให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ซึ่งมีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน และมูลนิธิฯ จะคอยสนับสนุนให้การขับเคลื่อนประสบผลสําเร็จ ให้ประชาชนได้รู้ถึงคุณค่าของน้ํา ส่งต่อความรู้ไปยังผู้นําชุมชน และประชาชนทั่วไป ทำให้สามารถดูแลบริหารจัดการน้ําชุมชนด้วยตนเองได้ โดยมีเป้าหมายที่สําคัญคือแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

“ดิฉันในฐานะประธานโครงการ​บริหาร​จัดการ​น้​ำ​โด​ยชุมชน​ ตาม​แนว​พระราชดำริ​ และดูแลกํากับงานด้านอาชีวศึกษาเกษตร สนับสนุนขับเคลื่อนงานเน้นการสร้างองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาและประชาชน คาดหวังว่าชลกรจะนำความเชี่ยวชาญที่มี​ ไปสร้างโมเดลต้นแบบการกักเก็บน้ําให้ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ในการทํากิน เพื่อสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต และนําองค์ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการน้ํามาต่อยอดและขยายผลสู่ชุมชนต่อไป” คุณ​หญิง​กัลยา​ กล่าว

หน่วยงานที่ร่วม MOU ในครั้งนี้

  1. เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง
  2. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง​ จังหวัดนครพนม
  3. องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม จังหวัดศรีสะเกษ
  4. องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห จังหวัดกำแพงเพชร
  5. องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน จังหวัดหนองคาย
  6. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค​ 2 บริหารจัดการลุ่มเจ้าพระยา
  7. มูลนิธิลุ่มแม่น้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม

พบพร ผดุงพล / ข่าว
ปารัชญ์ ไชยเวช / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: