“คุณหญิงกัลยา” รับฟังข้อเสนอระดมสมอง 5 โจทย์สำคัญ เพื่อการเปลี่ยนระบบการศึกษาไทย TEP Forum 2022 พร้อมพัฒนาการศึกษาไทยสู่อนาคต

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑