สป.ศธ.ประชุมจัดทำแผนสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ (Succession Plan) เพื่อคัดเลือก-จัดเตรียมผู้มีศักยภาพที่จะทดแทนตำแหน่ง (Successor)

4 มีนาคม 2565 - นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักอำน... Continue Reading →

“คุณหญิงกัลยา” เดินหน้าโครงการพี่ใหญ่ให้ยืม ที่ อ.สีคิ้ว หนุนทุกภาคส่วนช่วยแบ่งปัน Smart Device ให้นักเรียน พร้อมขยายผลนวัตกรรมแก้ไขปัญหาเด็กอ่านหนังสือไม่ออก

(3 มีนาคม 2565) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑