เสมาโพล เปิดเผยผลการสำรวจผลงาน ศธ.ในมุมมองประชาชน นโยบายที่ตรงใจมากที่สุด “อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ”

เสมาโพล กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการสำรวจความพึงพอใจข... Continue Reading →

“ตรีนุช” เปิดประชุมพัฒนาคุณภาพ รร.เอกชนนอกระบบ กลุ่มโรงเรียนบริบาล เพื่อเตรียมบุคลากรดูแลผู้สูงอายุ รับสังคมสูงวัย

รมว.ศธ. "ตรีนุช เทียนทอง" เปิดการประชุมขับเคลื่อนการพัฒ... Continue Reading →

ตลาดนัดออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2 หลักสูตร 8 “การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์” เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก “ครูมัดซีนาบอน-ครูนกเล็ก-ครูชิน” ยอดครูสายบันเทิงในโลกออนไลน์

26 เมษายน 2565 - ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิกา... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑