ตลาดนัดออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2 หลักสูตร 8 “การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์” เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก “ครูมัดซีนาบอน-ครูนกเล็ก-ครูชิน” ยอดครูสายบันเทิงในโลกออนไลน์

26 เมษายน 2565 – ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2 ตลาดที่ 8 หลักสูตร “การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์” จากวิทยากรยอดนิยมในโลกออนไลน์ ครูมัดซีนาบอน (นางธมลวรรณ สุดใจ), ครูนกเล็ก (นางสาวจีรภัทร์ สุกางโฮง) และครูชิน (นายชินวุฒิ รัชตะนาวิน) มาสาธิตรูปแบบการสอนที่ทำให้เด็กได้เรียนอย่างสนุกสนานพร้อมได้รับความรู้ โดยมี ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวจงจิตร ฟองละแอ นักประชาสัมพันธ์ สป. เป็นผู้ดำเนินรายการ จัดอบรมที่ห้องจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมถ่ายทอดสดผ่านระบบ Microsoft Teams มียอดลงทะเบียนหลักสูตรนี้มากที่สุดกว่า 1.3 แสนคน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า หัวข้อการอบรมในวันนี้น่าสนใจมาก เป็นพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างแท้จริง ขอขอบคุณวิทยากรทุกคนที่ให้เกียรติมาสาธิต และเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนครูในโอกาสนี้ ซึ่งเวทีนี้จะส่งเสริมให้เราทุกคนได้เรียนรู้จากผู้อื่นแล้วนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานของตนเองได้ ซึ่งปัจจุบันยังจัดการเรียนการสอนในแบบ Classroom ปกติ แต่วิธีการนำเสนอ การนำเข้าสู่บทเรียน การประเมินและการทำให้ผู้เรียนจดจ่ออยู่กับบทเรียน เป็นความสามารถของครูที่จะต้องทำให้มีคุณภาพ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากรวันนี้จะเป็นการเปิดมุมมองใหม่ อาจจะเหมือนหรือแตกต่างจากที่ผ่านมา ก็ขอให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

ครูมัดซีนาบอน กล่าวว่า ขอเป็นตัวแทนของครูในประเทศไทยที่อายุมากแล้ว แต่กล้าทำในสิ่งใหม่ ๆ เพราะเชื่อว่าในทุกวิกฤตจะมีโอกาสอยู่เสมอ และวิกฤตโควิด 19 นี้ ทำให้ครูมัดซีได้มีโอกาสเรียนรู้และลงมือทำในสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะทำได้มาก่อน หวังว่าการแบ่งปันประสบการณ์ในวันนี้ น่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ครูทุกคนมั่นใจในการนำไปปรับใช้กับนักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนอย่างสนุกสนานและมีความสุข

ครูนกเล็ก ได้นำเสนอเทคนิคการสอนที่ช่วยให้เด็กสนใจมากขึ้น เช่น ใช้เพลงที่เด็กเข้าถึงง่าย จับจังหวะง่าย สนุก เป็นเพลงที่เด็กร้องตามและเคลื่อนไหวไปพร้อมความเพลิดเพลิน, การแสดงบทบาทสมมุติหรือเล่านิทานให้เด็กมีส่วนร่วมในการส่งเสียงหรือทำท่าประกอบด้วย, ถามคำถามปลายเปิดให้เด็กได้ใช้ความคิดและตอบคำถามอย่างสร้างสรรค์, นำเกมมาใช้ประกอบการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจ และนำเรื่องราวที่เป็นกระแสมาสร้างกิจกรรมให้เด็กมีส่วนร่วม เป็นต้น โดยหวังว่าเทคนิคต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นแนวทางให้ครูได้เลือกนำวิธีที่ถนัดไปปรับใช้กับนักเรียน อาจจะต้องลองผิดลองถูกจนกว่าจะเจอแนวทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งก็ถือเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูและเด็ก

ครูชิน นำคลิปคลิปวิดีโอการสอนโดยนำเนื้อหาบทเรียนมาสรุปแล้วใส่ทำนองเป็นบทเพลงในรูปแบบที่หลากหลายมานำเสนอ โดยกล่าวว่า การอ่านหนังสือเรียนทั้งเล่มแล้วจดจำทำความเข้าใจให้ครบถ้วนเป็นเรื่องที่ยากมาก แต่การฟังเนื้อเพลงหรือทำนองที่คุ้นหูนั้น ฟังเพียงไม่กี่ครั้งก็สามารถจดจำได้ง่ายและเร็ว เมื่อการเรียนหนังสือง่ายขึ้น เด็กก็สนใจที่จะเรียนรวมถึงไปหาอ่านหนังสือเพิ่มเติมจากบทเพลงที่ได้ฟัง ขอให้ครูอย่ากลัวว่าทำออกมาแล้วเด็กจะชอบหรือไม่ แต่ให้ตั้งใจทำให้ดีที่สุด เชื่อว่าจะช่วยให้เด็กไทยสนุกกับการเรียนและเรียนรู้ได้มากขึ้นด้วย

โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการสร้างความมั่นใจในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวงมหาดไทย (มท.) มีความเห็นร่วมกันให้เปิดเรียนตามปกติ (On-Site) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 แต่ทุกสถานศึกษาต้องผ่านการประเมิน Thai Stop COVID+ และดำเนินการตามมาตรการ 6-6-7 อย่างเคร่งครัด พร้อมแนะนำให้ทำการประเมินระบบ Thai Save Thai ทุกวัน

ส่วนการฉีดวัคซีนครูและบุคลากรของสถานศึกษา ทั้งภาครัฐ เอกชน สถานศึกษาในสังกัดอื่น ฉีดวัคซีนเข็ม 2 ไปแล้วประมาณ 662,000 คน (96.6%) ในส่วนของนักเรียนจะมีสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอายุ 12-18 ปี ฉีดเข็มที่ 1 ไปแล้วประมาณ 4.3 ล้านคน ซึ่งภายใน 30 วันหลังเปิดภาคเรียน สธ.จะประสานสถานศึกษาดำเนินการฉีดวัคซีนเข็ม 2-3 ให้ครบทุกคน และกลุ่มอายุ 5-11 ปีอาจจะฉีดได้ค่อนข้างช้า เนื่องจากวัคซีนเข้าประเทศไทยสัปดาห์ละ 300,000 โดส คาดว่าจะใช้เวลาถึงปลายเดือนพฤษภาคมจึงจะได้เริ่มฉีดเข็ม 2

“รับทราบดีว่าผู้ปกครองยังมีความกังวลใจในการให้ลูกหลานไปเรียนที่โรงเรียน จึงได้ให้สถานศึกษาจัดการสอนผ่านระบบออนไลน์ควบคู่ไปด้วย ถึงแม้เด็กบางคนจะไม่มีอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ แต่ด้วยการผ่อนคลายมาตรกรควบคุมโรคในขณะนี้ เด็กจะสามารถไปใช้อุปกรณ์ในสถานที่อื่นได้ เช่น ห้องสมุด กศน. เป็นต้น มั่นใจว่า ผอ.สถานศึกษา ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง จะคอยกำกับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตลอดจนมีวัคซีนเพียงพอสำหรับทุกคนอย่างแน่นอน”

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: