ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตร 6 “น้าโย่ง-น้านงค์-น้าพวง” นำเสนอ Soft Power ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รากฐานการศึกษา สุนทรียภาพทางปัญญา คุณค่ามรดกแผ่นดิน

19 เมษายน 2565 - กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดอบรม "ตลาดน... Continue Reading →

“ตรีนุช” ยกย่อง “ครูต่าย” ครูผู้เสียสละด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู มอบคุรุสภาพิจารณาประกาศเกียรติคุณยกย่องให้สมเกียรติ พร้อมช่วยเหลือครอบครัว

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑