เสมา 2 เปิดงาน “เข็มทิศการศึกษา พัฒนาประเทศไทย” ประกาศเจตนารมณ์ยกระดับสภาการศึกษาสู่การเป็นศูนย์กลางงานวิจัยด้านการศึกษาระดับนานาชาติ

(2 มีนาคม 2565) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑