ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 จำนวน 628 ราย

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ที่มา: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/060/T_0001.PDF

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: