ที่ปรึกษา รมว.ศธ. ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดน่าน

(27 ธันวาคม 2564) นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายวิเนตร ดอนเส คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่โรงเรียนราชานุบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน (สพป.น่าน) เขต 1 โดยมีนางพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการ สพป.น่าน เขต 1 และนางมนตรา ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุบาล กล่าวต้อนรับ

นายสุทธิชัย จรูญเนตร กล่าวว่า โรงเรียนราชานุบาล เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียน 1,547 คน ข้าราชการครูและบุคลากร 111 คน จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งโรงเรียนนี้ และโรงเรียนในพื้นที่ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คือ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด

โอกาสนี้ นายสุทธิชัย จรุญเนตร และคณะ ได้เป็นตัวแทนมอบกระเป๋านักเรียน และสิ่งของจำเป็น เพื่อให้ทางโรงเรียนนำไปมอบให้กับนักเรียนต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: