คุณหญิง​กัลยา นำคณะผู้บริหาร-ข้าราชการ ร่วมโครงการ ศธ.จิต​อาสา​บำเพ็ญ​ประโยชน์​ ณ วัดชนะสงคราม​ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2564

(3 ธันวาคม​ 2564)​ คุณ​หญิง​กัลยา​ โสภณ​พ​นิช​ รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เปิด​โครงการ​ ‘ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์’  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564​ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวง​ศึกษาธิการ​ นายเทอดชาติ​ ชัยพงษ์​ ผู้ช่วยเลขาธิการ​คณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมโครงการ ณ ​วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพ​ฯ

คุณ​หญิง​กัลยา​ โสภณ​พ​นิช​ กล่าวขอบคุณ​ข้าราชการ บุคลากร ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้มีจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีจิตอาสา และจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นพลเมืองดี

โอกาสนี้ ขอน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่ และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจ และเพียรพยายามให้สุดกำลัง ในการสร้างเสริมและสะสมความดี” ขอให้ทุกคนน้อมนำพระบรมราโชวาทไปใช้ในชีวิตประจำวัน และมุ่งพัฒนาตนเอง มีจิตอาสา และบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป”

กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในสังกัดทุกภาคส่วน พร้อมใจกันจัดกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยส่วนกลาง จัดในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564​ ได้กำหนดวัดชนะสงคราม เป็นพื้นที่หนึ่งในดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเภทจิตอาสาพัฒนา ได้แก่ การทำความสะอาดพื้นบริเวณวัดและรอบวัด การกวาดขยะ เศษใบไม้ เศษขยะ และการเช็ดทำความสะอาดสิ่งของภายในบริเวณวัด เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสา จำนวน 150 คน

ปารัชญ์ ไชย​เวช​ / สรุป
ศุภณัฐ​ วัฒนมงคล​ลาภ / ถ่ายภาพ​

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: