กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ ปิดที่ทำการชั่วคราว 14 วัน เหตุพนักงานติดโควิดเพิ่ม 2 ราย

(21 เมษายน 2564) กองทุนสงเคราะห์ (ครูเอกชน) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว 14 วัน ตั้งแต่ 21 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากได้รับรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 2 ราย เป็นพนักงานกองทุนสงเคราะห์ ซึ่งได้รับการตรวจหาเชื้อจากโรงพยาบาลของรัฐ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564

ทั้งนี้ ที่ทำการกองทุน ตั้งอยู่ที่อาคารสมานฉันท์ ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ หากผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่สังกัดโรงเรียนในกรุงเทพฯ ที่จะขอรับหนังสือส่งตัว กรณีเข้ารับการรักษาเป็นคนไข้ใน ในระหว่างที่กองทุนฯ ปิดทำการชั่วคราว สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 084 218 5839 หรือแอปพลิเคชัน Line ตาม QR Code หรือ http://www.aidfunds.org

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: