สำนักงบประมาณฯ ไฟเขียวเยียวยานมโรงเรียน เริ่มแจกเด็ก 19 เม.ย.นี้

(15 เมษายน 2564) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้โรงเรียนต้องหยุดการเรียนการสอน ส่งผลกระทบเศรษฐกิจภาคเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ล่าสุด กรมปศุสัตว์ได้รับหนังสือตอบจากสำนักงบประมาณอย่างไม่เป็นทางการ เรื่อง “โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม” ในการจัดซื้อนมให้เด็กนักเรียน เป็นการพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคโคนม

โดยกรมปศุสัตว์จะแจ้งสิทธิการจำหน่ายให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมร่วมโครงการทราบ ในวันที่ 16 เมษายน 2564 และแจ้งเวียนผลการจัดสรรพื้นที่จำหน่ายให้คณะอนุกรรมการบริหารโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนรับทราบ และวันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป หน่วยจัดซื้อกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ดำเนินการจัดซื้อทำสัญญาและส่งมอบผลิตภัณฑ์นมในโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้ทั้งหมด 4 หน่วยงาน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

ทั้งนี้ จะช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ภายในวงเงินกว่า 1,167 ล้านบาท โดยการจัดซื้อผลิตภัณฑ์นมให้เด็กนักเรียน คนละ 24 กล่อง และจะจัดสรรตามจำนวนเด็กนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         866,220,096  บาท
  2. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ              256,545,576  บาท
  3. กรุงเทพมหานคร                                         43,405,656  บาท
  4. เมืองพัทยา                                                  831,104  บาท

ข้อมูล : กรมปศุสัตว์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง ฐานเศรษฐกิจ

One thought on “สำนักงบประมาณฯ ไฟเขียวเยียวยานมโรงเรียน เริ่มแจกเด็ก 19 เม.ย.นี้

Add yours

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: