ศธ.- สธ.ปั้นหลักสูตร “อาหารจากกัญชา” ดันสู่ครัวโลก*

*บทความเผยแพร่ในนิตยสาร “มติชน สุปสัปดาห์” ฉบับที่ 2116 ประจำวันที่ 5-11 มีนาคม 2564 ปกหลัง

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ได้ริเริ่มนำแนวคิดการเรียนรู้ “กัญชา” สู่ระบบการศึกษาอย่างจริงจังในระดับ กศน. โดยร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นำความรู้ “กัญชาและกัญชงทางการแพทย์” มาพัฒนาเป็นรายวิชา ทช 33098 “กัญชาและกัญชงศึกษา” เพื่อสร้างองค์ความรู้ คุณค่า ประโยชน์ โทษ และทักษะในการใช้ทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย ให้แก่ผู้เรียน กศน.กว่าแสนคน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศธ.ได้ลงนามกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโภชนาการ จากส่วนของพืชกัญชาและกัญชง เพื่อต่อยอดนโยบาย “ปลดล็อกกัญชา” เพื่อจัดทำหลักสูตรการประกอบธุรกิจอาหาร ครบวงจร ตั้งแต่การดูแลสุขภาพพื้นฐาน ธุรกิจอาหาร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การท่องเที่ยว ฯลฯ โดยสำนักงาน กศน.จังหวัด ที่มีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชา และขยายต่อไปยังผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชงต่อไป จะช่วยพัฒนา ต่อยอด เพื่อขยายฐานไปยังชุมชนให้มากขึ้น

การพัฒนาหลักสูตรนี้ ผสมผสานองค์ความรู้ดั้งเดิม กับองค์ความรู้การวิจัยสมัยใหม่ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเกิดกระบวนการเรียนรู้ ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง พร้อมส่งเสริมการตลาด เพื่อสร้างอัตลักษณ์ธุรกิจกัญชาไทย ให้เป็นที่ยอมรับ สร้างห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจของกัญชาและกัญชงที่สมบูรณ์ภายในประเทศ พร้อมสู่ตลาดโลก

ขณะนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดทั่วประเทศ ได้ร่วมจัดทำหลักสูตร เตรียมอบรมให้แก่ผู้ประกอบการ พร้อมเปิดตัวให้ผู้สนใจในงาน “มหกรรมกัญชา กัญชง 360° เพื่อประชาชน” ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2564 ณ สนามช้างอารีน่า จ.บุรีรัมย์ ประชาชนและผู้ประกอบการที่สนใจ เตรียมพบกันในวันและเวลาดังกล่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: