‘โคราชจีโอปาร์ค’ ได้รับการรับรองเป็น UNESCO Global Geopark

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรองประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้เข้าร่วมการการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยโครงการและความร่วมมือกับองค์การอื่นๆ (Programme and External Relations Commission – PX) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก ครั้งที่ 216 ณ องค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านโครงการและแผนงานภายใต้ 5 สาขาของยูเนสโก ได้แก่ การศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน รวมถึงการรับรองแหล่งอุทยานธรณีโลกแห่งใหม่ (Nominations of new UNESCO Global Geoparks) ซึ่งที่ประชุมได้รับรองอุทยานธรณีจำนวน 18 แห่ง เป็น UNESCO Global Geoparks รวมถึงอุทยานธรณีโคราช หรือ โคราชจีโอปาร์ค (Khorat Geopark) ด้วย

อุทยานธรณีโคราช เป็นหนึ่งในอุทยานธรณีทั่วโลกที่สมัครเข้ารับการพิจารณาและผ่านเกณฑ์การขึ้นเป็น UNESCO Global Geoparks จากการพิจารณาของคณะกรรมการในที่ประชุม UNESCO Global Geoparks Council และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2565 ณ จังหวัดสตูล และการประชุมออนไลน์ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2565

โดยผลการพิจารณาดังกล่าวได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก ครั้งที่ 216 ครั้งนี้ ขอบเขตอุทยานธรณีโคราช ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอต่อเนื่องกันในบริเวณลุ่มแม่น้ำลำตะคอง ได้แก่ สีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองโคราช และเฉลิมพระเกียรติ เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะทางธรณีที่สำคัญ มีความโดดเด่นเป็นสากล มีภูมิประเทศเควสตา (Cuesta) หรือเขารูปอีโต้ แหล่งที่ค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์และสัตว์ร่วมยุคจำนวนมาก รวมถึงฟอสซิลช้างดึกดำบรรพ์ มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของชุมชนที่แสดงถึงมรดกทางภูมิปัญญาและทางธรรมชาติอย่างกลมกลืน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: