‘ศัจธร’ ประธานประชุมสรุปผลการจัดงาน 101 ปี ยุวกาชาดไทย

8 พฤษภาคม 2566 – นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสรุปผลการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (101 ปี ยุวกาชาดไทย) ซึ่งกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา ยุวกาชาด สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะกรรมการคณะทำงาน ครูและบุคลากร ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 60 คน

นายศัจธร วัฒนะมงคล กล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้เป็นโอกาสที่บุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ สะท้อนปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน และกิจกรรมของแต่ละฝ่าย เช่น ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายพิธีการและต้อนรับ ฝ่ายกิจกรรมเฉลิมเกียรติ ฝ่ายปฐมพยาบาล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนการดำเนินงานในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 102 ปี ในปี 2567 ต่อไป

“สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดงาน 26-27 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา จะเป็นผลสะท้อนถึงการประชุมสรุปผลในครั้งนี้ ที่แสดงให้เห็นถึงพลังกาย พลังใจ ความเสียสละของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ที่มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ความสำเร็จของการจัดดำเนินงานวันสถาปนายุวกาชาด นอกเหนือจากความสำเร็จของงาน มีอีกหนึ่งเป้าหมายที่สำคัญนั่นคือ เรื่องของการได้เรียนรู้ การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ทั้งการเข้าร่วมกิจกรรม Online และกิจกรรม On-site ที่ส่งผลให้เด็กเกิดทักษะ ประสบการณ์ มีจิตอาสา และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข” นายศัจธร กล่าว

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา ยุวกาชาด สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน /ภาพ/ข่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: