“ตรีนุช” ชี้แจงความพร้อมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ ชื่นชมบทบาทสำคัญช่วยยกระดับการศึกษาไทย

รมว.ศธ. "ตรีนุช" ประชุมชี้แจงนโยบายการเตรียมความพร้อมเป... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑