“ตรีนุช” เปิดอบรมลูกเสือระดับผู้นำของ วปอ.รุ่นที่ 65

31 ตุลาคม 2565, ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ รุ่นที่ 946 ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.) รุ่นที่ 65

“เป็นเวลากว่า 111 ปี ที่กิจการลูกเสือในประเทศไทย ได้รับการสถาปนาขึ้น ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเล็งเห็นว่าประเทศชาติจะมีความมั่นคงได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพ จนเป็นที่มาของการนำกิจการลูกเสือ ไปเผยแพร่ตามโรงเรียนต่างๆ ทุกมณฑลของประเทศ เพื่อฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของชาติ ให้เป็นพลเมืองดี เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ ดังพระราชดำรัสที่ว่า “ข้าไม่ต้องการตำราเรียนที่เดินได้ ที่ข้าอยากได้นั้น คือ เยาวชนที่เป็นสุภาพบุรุษ ชื่อสัตย์สุจริต มีอุปนิสัยใจคอดี”

“ดิฉันเชื่อว่า นักศึกษาของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ทุกท่าน ทุกหลักสูตร ล้วนแล้วแต่เป็นบุคลากรที่มีความสามารถ มีศักยภาพในการเป็นผู้นำ ที่จะมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยของเรา เป็นประเทศที่ได้รับการพัฒนา ด้วยประชากรที่มีคุณภาพ โดยมีรากฐานที่มั่นคง อยู่บนพื้นฐานของขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ซึ่งการน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยกาย วาจาใจของลูกเสือทั้ง 1 0ข้อ และคติพจน์ของลูกเสือที่ว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” นั้น ก็จะเป็นสิริมงคลในการพัฒนากิจการลูกเสือ ให้นำมาซึ่งสิ่งดีๆ สู่สังคม ประเทศชาติ และตนเองต่อไป” รมว.ศธ.กล่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: