“ตรีนุช” สุ่มตรวจความพร้อมโรงเรียนเปิดเทอม 2/2565

(31 ตุลาคม 2565) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ที่โรงเรียนศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยไม่แจ้งล่วงหน้า

รมว.ศธ. กล่าวว่า ได้มาให้กำลังใจนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมสุ่มตรวจความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ของโรงเรียนศรีราชา ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประจำอำเภอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ชลบุรี ระยอง

จากการตรวจเยี่ยม พบว่า ด้านวิชาการทางโรงเรียนได้มีการติดตามผลการเรียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่องในการช่วยเหลือนักเรียนให้จบการศึกษาตามหลักสูตร โดยมีการจัดตั้งชุมนุม “ก่อการดีศรีราชา” เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียนมีปัญหา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) เช่น การจัดตั้งคลินิกคณิตศาสตร์และคลินิกหมอภาษา เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีความบกพร่องด้านคณิตศาสตร์ การอ่าน และการเขียนภาษาไทย ได้มีโอกาสแก้ไขและสามารถพัฒนาตนเองให้ได้ดีขึ้น เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องชัดเจนในชีวิตประจำวัน ตลอดจนสร้างเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็ง เพื่อให้ความช่วยเหลือและร่วมกันส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งที่บ้านและโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ ”พาน้องกลับมาเรียน” เพื่อป้องกันปัญหานักเรียนหลุดจากระบบการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีจุดเด่นในเรื่องชมรม เช่นชมรม TO BE NUMBER ONE ซึ่งได้รับรางวัลประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1 เป็นชมรมที่รวบรวมคนเก่ง คนดี สามารถร่วมกันดำเนินกิจกรรม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักเรียน ให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภูมิใจในตนเอง

อีกทั้งมีการส่งเสริมนักกีฬาให้เข้าแข่งขันรายการต่างๆ ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เพื่อสนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีเด็กหญิงโชติรินทร์ แก้วก่า ม.1/6 นักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ คว้าแชมป์เอเชีย การแข่งขันเทนนิสชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประเภททีม รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รายการ “ไอทีเอฟ ทเวลฟ์ แอนด์ อันเดอร์ ทีม คอมเพททิชั่นไฟนอลส์ 2022” ณ เดาเล็ต เทนนิส เซนเตอร์ (สนามในร่ม) ณ กรุงนูร์-ซุลตัน ประเทศคาซัคสถาน นางสาวกัลยกร แก้วสว่าง ม.6/8 นักกีฬาว่ายน้ำ เป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 “ศรีสะเกษเกมส์” ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง และเด็กหญิงสิรชยาภรณ์ พลชัย ม.1/3 The Winner Max Modern Model Thailand เข้ารับรางวัลสยามคเณศวร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 รางวัลเกียรติยศคุณค่าแห่งความสำเร็จ ส่งเสริมและสร้างสรรค์ สาขาเยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

นอกจากนี้ ครูผู้สอนก็ได้สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ เช่น ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้านบริหารจัดการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC AWARDS) และรางวัลการประกวดวิจัยในชั้นเรียน (Best Practice) ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับสหวิทยาเขต เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: