รมว.ศธ. “ตรีนุช” ย้ำความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกส่วนต้องร่วมมือกัน ปลื้ม MOE Safety Center ผู้ใช้งานทะลุล้าน

รมว.ศธ.มอบรางวัล “MOE Safety School Challenge” ย้ำทุกคนต้องร่วมมือสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา สร้างความตระหนักรู้ต่อสังคมให้มากขึ้น เพื่อช่วยกันสร้างโรงเรียนที่น่าอยู่ อบอุ่นไปด้วยกัน ปลื้ม MOE Safety Center ผู้ใช้งานทะลุล้าน

27 ตุลาคม 2565, ศูนย์ความปลอดภัย MOE Safety Center กระทรวงศึกษาธิการ / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้านความปลอดภัย พร้อมด้วยนางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ., นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ., นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัด ศธ. โดยมีผู้บริหาร ศธ. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนผู้ปกครอง เข้าร่วม

รมว.ศธ. กล่าวว่า จากนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา สู่ Platform MOE Safety Center ที่เป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมติดตามและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งความปลอดภัยในสถานศึกษาถือเป็นสิ่งที่สําคัญเร่งด่วน เพราะเป็นเรื่อง พื้นฐานของนักเรียน โดย ศธ.ได้ต่อยอดการสร้างการรับรู้และการตระหนักถึงความปลอดภัยให้มากขึ้น ผ่านการจัดกิจกรรม MOE Challenge ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันตอบปัญหา (Safety School Challenge) การประกวดมิวสิควิดีโอ (MV Challenge) และการประกวดหนังสั้น (Short Film Challenge)

โดยมีโรงเรียนและนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม และสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างมีคุณภาพเป็นอย่างดี ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ไม่ได้มุ่งหวังที่จะแข่งขันเพื่อเอาชนะเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการสร้างความตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย และที่สำคัญที่สุดเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการที่สังคมที่จะตระหนักถึงความปลอดภัยมากขึ้นในอนาคต

“นับเป็นเวลาเพียง 8 เดือน ที่ MOE Safety Center เข้ามาดูแลความปลอดภัยแบบ Real time แต่ได้รับความไว้วางใจจากนักเรียน ครู และผู้ปกครอง จนมีผู้เข้าถึงกว่าล้านคน ซึ่ง ศธ.ไม่หยุดที่จะเดินหน้ายกระดับเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องตระหนักมากขึ้น ดึงสังคมให้เข้ามาร่วมมือกัน เป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแลความปลอดภัย ของบุตรหลานเรา เพราะความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นเรื่องของทุกคน”

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ.ได้ขับเคลื่อนนโยบายของ รมว.ศธ.เรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษามา โดยมีมาตรการ ดําเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ การป้องกัน การปลูกฝัง และการปราบปราม เพื่อทําให้นักเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครองเกิดความรู้สึกสบายใจ อุ่นใจ และวางใจว่าสถานศึกษาจะสามารถดูแล ให้เด็กมีความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ สพฐ. ได้ดําเนินการพัฒนาครูและศึกษานิเทศก์ และจัดทําหลักสูตรการ พัฒนา รวมทั้งสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัย ที่จะเป็นช่องทางในการแก้ไข ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ หรือ MOE SAFETY CENTER ให้การรับเรื่องแจ้งเหตุเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารจากส่วนกลางสามารถเห็นการแจ้งเหตุ และได้รับรายงานการแก้ไขปัญหา ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างทันท่วงที

ทาง สพฐ ยังเล็งเห็นความสําคัญในการใช้งาน MOE Safety Center จึงนํามาสู่การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วม ในโครงการ MOE Challenge แบ่งเป็นกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ MOE Safety Center, การประกวดมิวสิควิดีโอ (MV Challenge) และการประกวดหนังสั้นเกี่ยวกับสถานศึกษาปลอดภัย

“สิ่งที่สําคัญมากกว่าการแข่งขัน นั่นก็คือการเข้าถึงระบบฯ ที่ก่อนทําการแข่งขัน มีผู้เข้าใช้ประมาณ 20,000 คน แต่หลังจากการกระตุ้นการใช้งานในทุกภาคส่วน ผ่านกิจกรรม MOE Challenge ทําให้มีผู้เข้าใช้ระบบกว่า 1 ล้านคน นําไปสู่ความสําเร็จจากการขยายผล สร้างความตระหนักรู้ ที่จากนี้ไปทุกคนจะมีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาไปพร้อม ๆ กัน”

ในการนี้ รมว.ศธ.ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 3 กิจกรรม สำหรับรางวัลชนะเลิศในแต่ละกิจกรรม จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล

  1. การแข่งขัน Safety School Challenge
    – ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดรำพัน (สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์) จังหวัดจันทบุรี
    – ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวังกรดพิทยา จังหวัดพิจิตร
  2. การประกวดมิวสิกวิดีโอสื่อสร้างสรรค์ความปลอดภัย โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
  3. การประกวดหนังสั้นสื่อสร้างสรรค์ความปลอดภัย โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ณัฐพล สุกไทย / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: