“ครูโอ๊ะ” ชวนช็อปผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน. สร้างรายได้แก่ชุมชน

21 เมษายน 2565 – นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมและสาธิตกิจกรรมอาชีพ ผลิตภัณฑ์อาชีพ ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จากสำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้ชื่อกิจกรรม “สพร.สร้างสรรค์ โดยชาว กศน. สรรสร้าง” ณ บริเวณหน้าศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กิจกรรมวันนี้เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ชาวกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ที่มาใช้บริการศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม ได้รับทราบว่า กศน.ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ของชุมชน มุ่งสร้างอาชีพให้ประชาชนสอดคล้องกับบริบทพื้นที่และช่วงวัยที่เหมาะสม และครู กศน.ก็ได้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน ได้ร่วมมือกับเครือข่ายในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เกิดรายได้ มีการหมุนเวียนการจัดแสดงและสาธิตกิจกรรมอาชีพ ในบางกิจกรรมจะมีวิทยากรมาให้ความรู้ด้วย ซึ่งมีการแจ้งล่วงหน้าว่าจะมีผลิตภัณฑ์ใด จากพื้นที่ใดมาจัดแสดง ผ่าน Facebook ประชาสัมพันธ์ กศน. โดยช่วงแรกจะเริ่มจากพื้นที่กรุงเทพฯ ก่อน เนื่องจากอยู่ใกล้ จากนั้นก็ทยอยนำผลิตภัณฑ์จากต่างจังหวัดมาจัดแสดงตามความสะดวก

“อยากให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ กศน.พยายามผลักดัน อย่างเช่นวันนี้เป็นฝีมือของชาวเขาที่อยู่ห่างไกลในพื้นที่ทุรกันดาร ที่ กศน.เข้าไปฝึกอาชีพให้ ทำให้เกิดรายได้และเป็นกำลังใจให้ผู้สูงวัยในพื้นที่ ตลอดจนฝากสินค้าของ OOCC (Onie Online Commerce Center : ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ ของ กศน.) รวมทั้งขอคำแนะนำว่าเราควรทำอย่างไร เพื่อให้เพิ่มช่องทางเสริมทักษะอาชีพให้กว้างขวางยิ่งขึ้น”

สำหรับกิจกรรมในการจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วย 6 กิจกรรมการแสดงจาก กศน.อำเภอขุนยวม และกศน.อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วยเสื้อไต กู๊ปไต, เสื้อกะเหรี่ยง, ย่าม, เสื้อผ้าม้ง, ถั่วลายเสือ ข้าวอินทรีย์ กระเทียม และน้ำเห็ดเพื่อสุขภาพ จาก กศน.เขตสะพานสูง

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป, ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: