นายกรัฐมนตรี ตอบกระทู้ถามเรื่อง “ปัญหาความเหลื่อมล้ำการศึกษาไทย”

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 เผยแพร่คำตอบกระทู้ถามที่ 391 ร. ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่อง “ปัญหาความเหลื่อมล้ำการศึกษาไทย” ของนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ตอบกระทู้ถามในราชกิจจานุเบกษา 2 คำถาม ตามที่ได้รับรายงานจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) คือ

  1. รัฐบาลจะมีนโยบายและมีมาตรการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในสถานศึกษาตามปกติโดยเฉพาะตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด 19 หรือไม่ อย่างไร
  2. รัฐบาลจะมีมาตรการในการเยียวยาสำหรับเด็กที่ต้องออกจากระบบการศึกษาหรือไม่ อย่างไร เพื่อให้เด็กกลับเข้ามาสู่ในระบบการศึกษา และให้ได้เรียนเท่าเทียมกับเด็กในช่วงวัยเดียวกัน

รายละเอียด
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/089/T_0024.PDF

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: