คุณ​หญิง​กัลยา เปิดงาน “เกษตรตะโก ครั้งที่ 6” และวันสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2564 ที่วิทยาลัย​เกษตร​และ​เทคโนโลยี​ชุมพร​

(11 ธันวาคม​ 2564)​ ดร.คุณ​หญิง​กัลยา​ โสภณ​พ​นิช​ รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธา​นเปิดงาน “เกษตรตะโก ครั้งที่ 6” และวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2564 ณ วิทยาลัย​เกษตร​และ​เทคโนโลยี​ชุมพร​ อ.ทุ่งตะโก​ จ.ชุมพร​ โดยมีนายสมพร ปัจฉิมเพชร รองผู้ว่า​ราชการ​จังหวัด​ชุมพร รักษา​ราชการ​แทน​ผู้ว่าราชการจังหวัด​ชุมพร นำผู้บริหารส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ผู้นำชุมชน และประชาชน​ร่วมให้การต้อนรับ​

ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์​ ภู่พลับ ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร กล่าว​ว่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร (วษท.ชุมพร) ​ร่วมกับบริษัทนเรศวรร์ อินเตอร์ กรุ๊ป จัดงาน “เกษตรตะโก ครั้งที่ 6” และวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 5-16 ธันวาคม 2564 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพร ที่สอดคล้องกับมาตรการทางด้านสาธารณสุข สร้างความตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็นและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด สร้างการเรียนรู้ จากประสบการณ์จริงสู่ผู้เรียนในทักษะวิชาชีพ รวมถึง​ประชาสัมพันธ์งานด้านวิชาการ วิชาชีพ การสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม

อีกทั้งสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานเกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศ และของโลกที่มีความรุนแรงขึ้น พร้อมทั้งได้ตรัสเตือนพสกนิกรให้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องปฏิบัติ มิใช่เพียงเพื่อประเทศไทยเท่านั้น หากเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของโลกด้วย จึงกำหนดให้วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย จึงเป็นที่มาของการจัดงานในวันนี้ด้วย

ดร.คุณ​หญิง​กัลยา​ โสภณ​พ​นิช​ รมช.ศึกษา​ธิการ​ กล่าว​แสดงความชื่นชมที่ได้เห็นทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจในการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งทางเจ้าภาพได้ดำเนินตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างครบถ้วน เพื่อให้งานวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเชื่อมั่น และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพร สร้างความตื่นตัว และตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เป็นการบอกให้พวกเราทุกคนใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็นให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

นอกจากนี้​ ขอชื่นชม​การจัดแสดงผลงานทางวิชาการของ วษท.ชุมพร และหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งการจัดนิทรรศการ เวทีให้ผู้เรียนแสดงออกถึงศักยภาพและทักษะทางวิชาการที่เป็นผลจากการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงให้ปรากฎเป็นรูปธรรมในด้านวิชาชีพ นับว่าเป็นผลงานที่มีคุณค่ายิ่ง ทั้งยังเป็นการแสดงถึงศักยภาพแห่งความสำเร็จทางด้านการจัดศึกษา เพื่อประกอบอาชีพด้านการเกษตรของจังหวัดชุมพรอีกด้วย

“หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา เกษตรกรชาวจังหวัดชุมพร และผู้เข้าร่วมชมงาน ที่จะได้นำเอาความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพรให้ขับเคลื่อนไปได้อย่างยั่งยืน” รมช.ศึกษา​ธิการ​ กล่าว​

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ​พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ รัชกาลที่ 9 กับการอนุรักษ์น้ำ, รัชกาลที่ 9 กับการอนุรักษ์ดิน, ใต้ร่มพระบารมีชุมพรวันนี้สุขร่มเย็น ตลอดจนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน และมินิซู เข้าร่วมชมฟรีตลอดงาน

ปารัชญ์ ไชย​เวช ​/ สรุป
ทิพย์​สุดา ศรีษะแก้ว / ถ่ายภาพ​

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: