“ตรีนุช” ให้การบ้านผู้ตรวจราชการ ศธ.

รมว.ศธ. “ตรีนุช เทียนทอง” ให้การบ้านผู้ตรวจราชการ ศธ. เริ่มติดตาม 3 ประเด็นใหญ่ “เปิดสอนแบบ On-Site – โครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/โรงเรียนดี 4 มุมเมือง – เด็กตกหล่น” สั่งรายงานผลทุกสัปดาห์

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.ที่ผ่านมา ตนได้ประชุมกับ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการทุกคน โดยได้มอบนโยบายและแนวทางการตรวจราชการ ในปีงบประมาณ 2565 ว่า ประเด็นในการตรวจติดตาม ขอให้เน้นตรวจติดตามในประเด็นสำคัญในช่วงนั้น ๆ เช่น ขณะนี้มีเรื่องสำคัญที่ต้องตรวจติดตาม คือ

  1. การเปิดภาคเรียนที่ 2 แบบในชั้นเรียนปกติ หรือ On-Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ว่าโรงเรียนในสังกัด ศธ. สามารถเปิดสอนแบบ On-Site ได้หรือไม่ จำนวนเท่าไร เปิดสอนแล้วได้ดำเนินการตามมาตรการของ ศธ.หรือไม่ มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง และในกรณีที่เปิดสอนไม่ได้เพราะอะไร
  2. โครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนดี 4 มุมเมือง มีการดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่
  3. การติดตามเด็กตกหล่น นักเรียนออกกลางคัน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อนำกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ทั้งนี้ ประเด็นการตรวจราชการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์

รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับแนวทางการตรวจราชการ ให้ใช้วิธีผสมผสานสื่อทางไกล กับการตรวจในพื้นที่ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ กรณีไปตรวจราชการในพื้นที่ขอให้ดำเนินการอย่างเรียบง่ายไม่เป็นภาระต่อครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่ เน้นตรวจราชการให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ มากกว่าเชิงปริมาณ และมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนานำเสนอด้วย

“เนื้อหาที่ใช้ในการรายงานต้องสั้น กระชับ ให้นำเสนอโดยใช้อินโฟกราฟิก ซึ่งเป็นการแสดงผลของข้อมูลหรือโดยภาพที่อ่านและเข้าใจง่ายเพียง 1-2 แผ่น ไม่ใช้เอกสารจำนวนมาก และให้รายงานทุกสัปดาห์ โดยเริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: