ปลัด ศธ.เห็นชอบกลไกการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายสมใจ วิเศษทักษิณ) เป็นประธานประชุม กพร.องค์กรหลัก สำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนำร่อง ผ่านระบบ Zoom เพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนกลไกการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ที่ประชุมได้รับทราบระบบการขับเคลื่อนตามกลไกดังกล่าว นอกจากนี้ได้ร่วมพิจารณาเสนอแนวทางการขับเคลื่อนและกระบวนการการดำเนินการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กพร.สป.) จะนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อรับทราบ และประกาศใช้กลไกดังกล่าว เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: