Kick Off วิทยาศาสตร์พลังสิบ “คุณ​หญิง​กัลยา” ย้ำลดความเหลื่อม​ล้ำ​ ปูพื้นฐานคนสู่ยุคดิจิทัล

จังหวัดอุบลราชธานี – เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน​ 2564​ ดร.คุณ​หญิง​กัลยา​ โสภณ​พณิช​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา​ธิการ​ เป็น​ประธาน​เปิดงาน Kick Off วิทยาศาสตร์พลังสิบ สร้างโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียมด้วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แนวใหม่ ในกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี-อำนาจเจริญ-ศรีสะเกษ-ยโสธร​ ณ โรงเรียน​ม่วงสามสิบ​อัมพวัน​วิทยา อ.ม่วงสามสิบ​ และตรวจเยี่ยม​ รร.อุบล​ราชธานี​ศรี​วนาลัย​ อ.เมืองอุบลราชธานี ​ซึ่งกำลังเตรียม​ความพร้อมยกระดับเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์​จุฬาภรณราช​วิทยาลัย​ ประจำเขต​ตรวจราชการ​ที่​ 14​

​เปิดงาน Kick Off วิทยาศาสตร์พลังสิบ

ดร.เกศทิพย์​ ศุภวานิช รองเลขาธิการ​คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน และสร้างโอกาสทางการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้กับผู้เรียนในทุกพื้นที่ ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โดยร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ ทั้งด้านหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาผู้บริหาร ครู นักเรียน และการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ให้กับโรงเรียนในโครงการ เพื่อให้นักเรียนทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เน้นการปฏิบัติจริง เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน มีโอกาสใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการทดลองและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังสิบที่เน้นการพัฒนาทักษะ และสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.คุณ​หญิง​กัลยา​ โสภณ​พณิช รมช.ศึกษา​ธิการ​ กล่าวว่า ในยุคศตวรรษที่ 21 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มีผล กับผู้คนมากมายทั้งในทางบวกและในทางลบ ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปจนบางคนตามไม่ทัน เพราะเราไม่ได้วางรากฐานให้เยาวชนไว้ตั้งแต่เริ่ม ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ทุ่มเทงบประมาณให้กับเด็กที่เก่งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี​ จนเกิดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย​ และห้องเรียนวิทยาศาสตร์ จนมาถึงโครงการวิทยาศาสตร์​พลัง​สิบ​ในวันนี้

ทั้งนี้ ไม่ได้คาดหวังให้ทุกคนเป็นนักวิทยาศาสตร์ เพียงแต่ต้องการให้นักเรียนได้รับการศึกษาวิทยาศาสตร์​ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี​อย่างทั่วถึง​ ตลอดจนได้เรียน Unplug Coding ตั้งแต่เด็ก เพื่อรับมือกับสังคมที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาอย่างก้าวกระโดด จึงอยากให้คนทุกระดับในประเทศมีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อนำความ​รู้เหล่านี้มาประยุกต์แก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างเป็นระบบ

สิ่งสำคัญคือนักเรียนต้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิต​ศาสตร์​ และนวัตกรรม ไปพร้อมกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ซึ่งเป็นต้นทุนทางสังคมที่ประเทศอื่นตามเราไม่ทัน เช่น ความรัก ความเมตตา ความกตัญญู เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็น​ต้น เรียกว่า Steam Education จึงจะทำให้เป็นบุคคลสมบูรณ์เอาชนะเทคโนโลยีได้อย่างแท้จริง​

วิทยาศาสตร์พลังสิบ จึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ไม่ว่านักเรียนจะอยู่ที่ไหน ก็ต้องมีโอกาสได้เรียนวิทยาศาสตร์​ เทคโนโลยี​ และ​คณิตศาสตร์​ ทำให้เด็กมีโอกาสสร้างภูมิคุ้มกัน ควบคู่กับการเรียนโค้ดดิ้ง เพื่อไปเผชิญกับโลกศตวรรษที่ 21 อย่างเท่าเทียม เท่าทัน และยั่งยืน ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย และเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการศึกษาไทยซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์และมีความสุข

สำหรับ​งาน Kick Off วิทยาศาสตร์พลังสิบ สร้างโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียมด้วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แนวใหม่ กลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร มีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากโรงเรียนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ จำนวนทั้งสิ้น 250 คน มีการถ่ายทอดสดผ่านทางระบบออนไลน์ให้ได้รับชมพร้อมกันทั่วประเทศ

​ตรวจเยี่ยม​ รร.อุบล​ราชธานี​ศรี​วนาลัย​

ในช่วง​บ่าย รมช.ศึกษา​ธิการ​ เดิน​ทางไป​ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียน​อุบล​ราชธานี​ศรี​วนาลัย​ อ.เมือง​อุบล​ราชธานี​ ในการ​เตรียม​ความพร้อม​เพื่อยกระดับเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์​จุฬาภรณราช​วิทยาลัย​ ประจำเขต​ตรวจราชการ​ที่​ 14​

รมช.ศึกษา​ธิการ​ กล่าวมอบนโยบายว่า ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียน​อุบล​ราชธานี​ศรี​วนาลัย ที่ได้รับคัดเลือกให้ยกระดับ​จากโรงเรียน​มัธยม​ศึก​ษาประจำตำบล ให้เป็น​โรงเรียน​วิทยาศาสตร์​จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำเขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่ม​จังหวัด​อุบลราชธานี​ ศรีสะเกษ​ อำนาจเจริญ​ และยโสธร​ สะท้อนให้เห็นผลงานด้านวิทยาศาสตร์​ที่ยอดเยี่ยม​ รวมทั้งช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา​ เปิดโอกาสให้เยาวชน​ในพื้นที่ได้สอบเข้าโรงเรียน​คุณ​ภาพระดับประเทศ​

ขอฝากให้โรงเรียน​มีความเชื่อมโยง​กับ​สังคม​ภายนอกมากขึ้น เนื่องจากการได้รับความร่วมมือ หรือข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ สภาอุตสาหกรรม หอการค้า และเครือข่ายต่าง ๆ จะทำให้การเรียนมีเป้าหมายมากยิ่งขึ้น สามารถแก้ปัญหาชุมชน สังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อว่าการลงทุนลงแรงจากนี้ไปจะสามารถ​สร้างบุคลากรคุณภาพให้กับประเทศได้ โดยเด็กจะต้องเก่งทั้งวิชาการ การเข้าสังคม มีความรักสถาบัน ควบคู่กับการเรียนรู้วัฒนธรรม แล้วจะสามารถเอาชนะโลกยุคใหม่ได้

จากนี้ไปคาดหวัง​ว่าในอนาคต​นักเรียน​ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์​จุฬาภรณ​ราช​วิทยาลัย​ จะสามารถ​ผลิต​แพลตฟอร์ม​สัญชาติ​ไทยออกไปขายในระดับโลก เป็น​ที่ภาค​ภูมิใจ​ต่อไป

ปารัชญ์ ไชย​เวช​ / สรุป
ทิพย์​สุดา ศรีษะแก้ว / ถ่ายภาพ​

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: