กำหนดการลงพื้นที่ ครม.สัญจร ครั้งที่ 1/2564 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ของกระทรวงศึกษาธิการ

“ตรีนุช” เตรียมนำ 2 รมช.ศึกษาธิการ พร้อมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ก่อนการประชุม ครม.สัญจร ครั้งแรกของปีนี้ ที่กระบี่ และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน กำชับตรวจราชการเรียบง่าย

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลกำหนดการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2564 ณ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2564 นั้น

  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะลงพื้นที่ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โดยช่วงเช้า ประชุมหัวหน้าส่วนราชการทางการศึกษาจังหวัดกระบี่ เพื่อติดตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และการให้บริการช่วยเหลือประชาชน โดยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ ส่วนช่วงบ่ายจะเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. จากนั้นตรวจติดตามการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด และรับฟังปัญหาจากชุมชนโดยรอบ ณ โรงเรียนบ้านคลองม่วง อำเภอเมืองกระบี่
  • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) จะลงพื้นที่ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ และศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาวิชาพาณิชยกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์ สาขางานเทคโนโลยีการท่องเที่ยว เยี่ยมชมห้องเรียน ห้องสปา และห้องฟิตเนส ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา ส่วนช่วงบ่ายร่วมติดตามภารกิจกับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
  • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) จะลงพื้นที่ 2 วัน โดยในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 จะติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการ NFE Data Map : ปักหมุดสร้างโอกาสทางการศึกษาของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสของพื้นที่จังหวัดระนอง และติดตามผลการดำเนินงานของ กศน.จังหวัดระนอง ณ กศน.อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง จากนั้นไปเยี่ยมบ้านผู้พิการที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษาของ กศน. ในอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง และเยี่ยมบ้านผู้พิการที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษาของ กศน. ในจังหวัดพังงา รวมทั้งตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนประจำภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ณ โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ / ส่วนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ภาคเช้า จะติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย และการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสใน 5 จังหวัดกลุ่มอันดามัน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ ช่วงบ่าย จะประชุมติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ณ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ และช่วงเย็น เปิดศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัยตำบลเหนือคลอง และห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามโครงการพระราชดำริฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

“สำหรับวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จะเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2564 ณ โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรากอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ โดยการลงพื้นที่ขอให้คำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำชับให้ส่วนราชการปฏิบัติตามนโยบายของตน ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ 6 ข้อ คือ 1) จัดบุคลากรเข้าร่วมโดยให้มีผลกระทบต่อการเรียนการสอนน้อยที่สุด 2) การลงพื้นที่ต้องไม่เป็นภาระของหน่วยงานในการต้อนรับ 3) การต้อนรับให้ดำเนินการโดยประหยัดเท่าที่จำเป็นและเรียบง่าย 4) งดแผ่นป้ายที่ไม่จำเป็นในการต้อนรับ 5) การรายงานข้อมูล/การนำเสนอข้อมูลให้กระชับและตรงประเด็น 6) ไม่จำเป็นต้องจัดให้มีของฝากหรือของที่ระลึก หากมีควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากสถานศึกษา อันแสดงถึงความภาคภูมิใจในการเสนอผลงานของนักเรียน นักศึกษา หรือผู้เรียน” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป / กราฟิก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: