ศธ.เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 จากเดิม 17 พ.ค. เป็นวันที่ 1 มิ.ย.2564

กระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 หนีวิกฤตโควิด19 “ตรีนุช” ย้ำผู้บริหารทุกองค์กรหลักที่มีสถานศึกษา ให้เตรียมความพร้อมครู บุคลากร เลื่อนวันเปิดเทอมไม่กระทบต่อโอกาสและสิทธิของผู้เรียน

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้ประชุมหารือเรื่อง การเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับปลัด ศธ., เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) และเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (เลขาธิการ กศน.) โดยที่ประชุมมีมติว่า จะเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้น และจะกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่ของสถานศึกษา ประกอบกับผู้ปกครองก็ได้แสดงความห่วงใยในบุตรหลาน

ศธ.จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อโอกาสในการเรียนรู้และสิทธิของผู้เรียน ดังนี้

 • ช่วงเวลาจากวันที่ 17-30 พฤษภาคม 2564 ให้สถานศึกษา ครู และบุคลากร เตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน และอื่น ๆ เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน
 • สื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน
 • ครู อาจไปเยี่ยมนักเรียน นักศึกษาที่บ้าน
 • จัดกิจกรรมเสริมให้แก่ผู้เรียน ซึ่งอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม โดยพิจารณาตามบริบทและประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ทั้งนี้ ศธ.จะมีการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 และประกาศของ ศบค. เป็นระยะ โดยจะให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อนักเรียน นักศึกษาน้อยที่สุด อย่างไรก็ตามสำหรับโรงเรียนที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ไม่มาก ก็สามารถเตรียมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติเป็นหลักเช่นเดิม

ขณะนี้กระบวนการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนทั่วประเทศยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และมีประมาณ 10,000 โรงเรียนที่ไม่สามารถดำเนินการรับนักเรียนตามปฏิทินการรับนักเรียนที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นอีกสาเหตุสำคัญที่จำเป็นต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียน และการเลื่อนครั้งนี้ก็เลื่อนออกไปอีกเพียง 11 วัน โดยสถานศึกษาจะทำการจัดการเรียนการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตร และกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้ คือ วันที่ 11 ตุลาคม 2564

78 thoughts on “ศธ.เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 จากเดิม 17 พ.ค. เป็นวันที่ 1 มิ.ย.2564

Add yours

 1. เห็นด้วยเป็นการ ลดการระบาย แต่จะต้องให้มีการกักตัวให้จริงจัง รับผิดชอบต่อตรเองและสังคมให้จริง
  ให้มีการสอนออนไลน์เพิ่มความรู้ให้นักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยม อุดม นักเรียนโตมีความพร้อมกว่า ส่วนนักเรียนเล็กในระดับประถมคอยก่อนก็น่าจะดี

  ถูกใจ

   1. ความโง่อยู่ที่ตัวคน มิไช่ความคิดเด็กเลี้ยง​ควายก็ไม่ได้โง่นะ อย่างน้อยมันยังรู้จักสร้างอาชีพ

    ถูกใจ

  1. เห็นด้วยค่ะ เด็กโตยังพอคุยกันรู้เรื่องแต่เด็ดเล็กค่อนข้างจะดูแลยากค่ะแต่ด้วยสถานการณ์แบบนี้ก็คงให้ใบงานไปทำก่อนเีกว่าค่ะ

   ถูกใจ

  2. ครูปิ๋มขอร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะ. คือเข้าใจทุกฝ่าย ส่วนตัวคือเลื่อนในช่วงวิกฤต ก็ดีและจะเป็นโดยเฉพาะโรงเรียนใหญ่ที่มีนักเรียนมาก. และมีความพร้อมในการสอนออนไลน์ แต่ไม่ควรมอบภาระงานนักเรียนหนักเกินไป. จัดออนไลน์ให้น่าสนใจ ไม่จำเป็นต้องออนไลน์เต็มเวลาก็ได้ นักเรียนจะได้มีเวลาผ่อนคลายบ้าง การทำคลิปเต็ม1ชั่วโมงหรือมากกว่าในวิชาเดียวต่อครั้งมากอาจกลายเป็นน่าเบื่อได้ ควรเป็นคลิปสั้นหรือออนไลน์สดมีปริสัมพันธ์ไม่ใช่ครูพูดคนเดียว ส่วนนักเรียนเด็กเล็ก ประถม หรือมัธยมที่ไม่พร้อมไม่สะดวกก็ทำตามที่เหมาะสมกับบริบทโรงเรียนค่ะ

   ถูกใจ

  1. ไม่เห็นด้วยเนื่องจากเป็นวิธีการสอนออนไลน์เป็นวิธีหนึ่งในการแก้
   ปัญหาดังกล่าว

   ถูกใจ

 2. เปิดเรียนปกติเถอะ ลูกจะโง่เป็นควายแล้ว ไม่เห็นด้วยกับการเรียนออนไลน์ เพราะมันเทียบเท่ากับไม่ได้เรียนอะไรเลย

  ถูกใจ

  1. คนทีเอาความโง่มาเปรียบเทียบกับควาย รู้สึกว่าคนนั้นจะโง่กว่าควาย..ควายมันร้อนก็รู้จักลงแช่น้ำหรือเกลียกโคน..หิวก็หากินหญ้าอย่างชาญฉลาด ควายมันอดทน ไม่บ่นไม่ด่า ไม่ว่า ไม่โลภ โกรธหลง ก่อนจะว่าควายหรือเปรียบอะไร ควรพิจารณา ติตรองให้รอบครอบก่อนนะ

   ถูกใจ

   1. คนทีเอาความโง่มาเปรียบเทียบกับควาย รู้สึกว่าคนนั้นจะคิดผิด..ไม่สายหรอกคิดใหม่เถอะ…ควายมันไม่โง่หรอก…ควายมันร้อนก็รู้จักลงแช่น้ำหรือเกลียกโคน..หิวก็หากินหญ้าอย่างชาญฉลาด ควายมันอดทน ไม่บ่นไม่ด่า ไม่ว่า ไม่โลภ โกรธหลง ก่อนจะเอาควายหรือสัตว์อะไรไปเปรียบเทียบ ควรพิจารณา ติตรองให้รอบครอบก่อนนะ

    ถูกใจ

  1. ขริง
   ผู้ปกครองก็กลัวครูเอาโควิดมาติดเด็กได้เหมือนกัน
   ครูก็กลัวและเสี่ยงสูงตะลอนๆไปตามบ้าน
   ไม่ควรให้ไปกระจายเชื้อ
   อย่าเอาคุณธรรมมโนธรรม
   มาพูดตอนนี้
   ในตอนนี้ชีวิตคือสัจธรรมที่ต้องเอาชีวิตรอดจากเชื้อทุกทิศทุกทาง

   ถูกใจ

 3. เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ อาการร่อแร่แหลมอย่างนี้เราต้องตั้งรับเพื่อให้สถานการณ์เบาบางลงจนเป็นที่มั่นใจแล้วจึงนำลูกหลานเข้ามาในการศึกษาได้เพราะเป็นการรวมกลุ่มของชนหมู่มากซึ่งจะทำให้การแพร่เชื้อเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ขอขอบพระคุณ ท่านรมต. ศธ.

  มาณโอกาสนี้

  ถูกใจ

 4. เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ อาการร่อแร่แหลมอย่างนี้เราต้องตั้งรับเพื่อให้สถานการณ์เบาบางลงจนเป็นที่มั่นใจแล้วจึงนำลูกหลานเข้ามาในการศึกษาได้เพราะเป็นการรวมกลุ่มของชนหมู่มากซึ่งจะทำให้การแพร่เชื้อเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ขอขอบพระคุณ ท่านรมต. ศธ.

  มาณโอกาสนี้

  ถูกใจ

 5. เปิดเรียนปกติเถอะค่ะ แค่เรียนทุกวันนี้ก็จะไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ ไหนจะสายอาชีพจะต้องมาฝึกงานอีก เด็กจะต้องเลื่อนออกไปเรื่อยๆแบบนี้หรอคะ

  ถูกใจ

 6. ครูเยี่ยมบ้าน จะให้เอาโรคไปติดเขาหรือคะ ครูไม่รู้ไปไหนมาบ้าง ไปเยี่ยมกี่หลัง ผปค เขาก็กลัวครูคือกันค่ะ ครูก็กลัวผปค ฉันให้ยืนหน้ารั้วเลยค่ะ ไม่ให้เข้าบ้าน สงสารนะแต่ก็กลัว เพราะครูตัวเสี่ยงเลย ไม่ได้หยุดเพราะต้องแจกนม แจกงาน แจกเงินอาหารกลางวัน ใครไม่มารับรร.ครูก็ต้องเข้าไปส่ง ถ่ายรูปสร้างภาพ ส่งบอส

  ถูกใจ

 7. เอาแบบที่ชอบๆของทุกฝ่ายก็แล้วกันครับ..
  โลกเปลี่ยนทุกอย่างต้องเปลี่ยนตาม..ทุกอย่างมี ทางออกเสมอ..ครับ

  ถูกใจ

 8. เปิดเทอมปกติแหละแต่ต้องเคร่งให้มากๆค่ะ เลื่อนไปอีกก็คือจะโง่เป็นควายแล้วค่ะ เรียนออนไลน์ไม่รู้เรื่องเลยยยยยค่าา

  ถูกใจ

 9. ไม่มาเรียนด้วยก็อย่าเสร่อค่ะ เรียนธรรมดาว่าโง่ละ เรียนออนไลน์ไม่โง่เป็นควายเลยหรอ ละไม่ต้องถามนะว่าทำไมคนอื่นถึงเรียนได้ ประทานโทษนะคะสทองคนเรานี่มันเท่ากันหรอ;-;

  ถูกใจ

 10. โควิดควรหมดตั้งนานแล้วครับถ้ามีการบริหารจัดการที่ดีกว่านี้ พอแก้ปัญหาไม่ได้ก็เอาแต่เลื่อนๆๆ เดบิวต์มาเป็นประตูเลื่อนหรอ ปัญหาแค่นี้ยังจัดการไม่ได้ ก็ลาออกเถอะครับ

  ถูกใจ

 11. เปิดปกติเถอะครับ แทนมี่จะปิดอย่างอื่นก่อนดันมาปิดรร.ก่อน แล้วแทนที่ว่าจะทำให้ดีขึ้นก่อนที่รร.จะเปิด ดันเลื่อนออกซะเรื่อยๆ ถ้าทำให้ดีขึ้นไม่ได้ก็ลาออกให้คนอื่นทำอย่าฝืนดีกว่าครับ เรียนก็ไม่ได้เรียน อย่าทำเป็นรู้ดีกว่าครับว่าลำบากมั้ย

  ถูกใจ

 12. เปิดภาคเรียนปกติครับ แต่ให้เคร่งครัดมากๆ ทุกวันนี้!! นักเรียนก็จะเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้ว

  ถูกใจ

 13. การให้นักเรียนหยุดบ่อยเกินไปแค่ไปเรียนทุกๆวันก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วยิ่งเรียนออนไลน์ยิ่งไปใหญ่เด็กทำไม่ค่อยได้ผู้ปกครองก็ต้องมาเสียเวลามาสอนเด็กอีกไม่งั้นเขาก็ไม่สนใจแล้วเวลาเสียค่าเทิอมทีหนึ่งก็เสียเต็มๆไม่ค่อยจะยุติธรรมเลยฝา่วยพิจารนาด้วยนะคับ

  ถูกใจ

 14. ทำไมไม่ปิดเฉพาะจังหวัดที่มีกลุ่มเสียงมากๆล่ะคะ ส่วนจังหวัดที่พอจะควบคุมได้ก็เปิดปรกติและให้ทำตามมาตราการเว้นระยะห่างละคะ เพราะมันเป็นปัญหาที่ล้าหลังมากค่ะไม่เห็นด้วยกับอะไรแบบนี้เลยค่ะ

  ถูกใจ

 15. เปิดเรียนปกติเเล้วตีเด็กๆที่ชอบถอดเเมทออกด้วยค่ะบอกไม่ฟังจริงๆ โดยเฉพาะลูกของหนูเอง พาล้างมือบ่อยเพราะเรียนออนไลน์ยังงัยก็ไม่รุ้เรื่องค่ะ

  ถูกใจ

 16. ด้วยความเคารพอย่างสูงฝากคุณครูทุกท่านดูเเลบุตรหลานพวกเราเเทนด้วยน่ะค่ะ
  ขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ

  ถูกใจ

 17. แทนที่จะเปิด เรียนออนไลน์ครูบาฃคนไม่สอนด้วยซ้ำ สั่งแต่งานแล้วให้ศึกษาเอง ค่าเทอมก็จ่ายราคาเต็ม สมองมีปัญญาคิดแค่เลื่อนเหรอคะ เอาเงินมาทดตรงนี้ด้วยค่ะ ไหนจะค่าเน็ตอีก คนที่เรียนรร.ประจำค่าหอค่าอาหารค่าซักรีดอีก ลดบ้างมั้ย ก็ไม่ ประเทศนี้ไม่ควรมีอยู่อะอส

  ถูกใจ

 18. เห็นด้วยค่ะ ในสถานการณ์แบบนี้ ชีวิตสำคัญกว่าการศึกษา ถ้าควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ คิดดูซิจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศชาติ

  ถูกใจ

 19. จะเลื่อนเปิดหรือไม่เลื่อนเปิด ก้อไม่สำคัญหรอกค่ะ มันสำคัญตรงที่ว่าการชำระค่าเทอมต้องจ่ายเต็มจำนวน ทั้งๆที่เรียนก็น้อย เปิดเทอมไปมีแต่จะต้องเสียค่าอะไรต่อมิะไร ทำไมทางโรงเรียนไม่มีนโยบายช่วยเหลืออะไรบ้างเลย มีแต่จะเรียกเก็บเงินอย่างเดียว ถ้าเป็นโรงเรียนเอกชนก้อว่าไปอย่าง นี่เป็นโรงเรียนรัฐบาลแท้ๆ กับต้องเสียค่าใช้จ่ายทีครึ่งหมื่น อยากให้กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายลดค่าเทอมให้กับบรรดานักเรียนมากนะคะ ช่วยเหนใจผู้ปกครองที่เขาหาเช้ากินค่ำด้วยนะคะ

  ถูกใจ

 20. เปิดเถอะ เลื่อนแล้วเลื่อนอีก ค่าเทอมที่พ่อแม่บ้างคนเค้าลำบากหามาเพื่อจะให้ลูกมีความรู้เพื่อโตมาจะได้ไม่ลำบากเลื่อนได้บ้างไหมละ เรียนก็ไม่ได้เรียนเต็มที่ตามที่ควร ออนไลน์จะมาให้เรียนมันจะไปเหมือนครูสอนได้ไงถ้าให้เรียนออนไลน์ต่อไปโรงเรียนก็ไม่ต้องมีแล้ว เปิดเรียนปกติ…..

  ถูกใจ

 21. อยากให้เปิดเทอมค่ะ เพราะถ้าเรียนออนไลน์คนที่ไม่พร้อมหรือขัดข้องก็จะไม่ได้เรียน

  ถูกใจ

 22. จะเปิดเทอมหรือไม่เปิดเทอมมันก็
  เหมือนๆกันแหละค่ะทุกคนต่างมีกิจวัตรประจำวันที่ต้องออกจากบ้านแค่ใส่หน้ากากมันก็อาจจะช่วยลดเชื้อโรคได้ถ้าเกิดการเลื่อนเปิดเทอมโรงเรียนก็ต้องมีมาตรการการสอนการเรียนออนไลน์เด็กๆไม่ต้องการเรียนออนไลน์ค่ะเพราะการเรียนออนไลน์ครูจะสั่งงานมากเกินไปเหมือนครั้งที่แล้วครูสั่งงานเยอะมากและต้องให้ส่งตามเวลาที่กำหนดเท่านั้นเด็กบางคนอยู่บ้านต้องทำงานบ้านบางคนมีวัวมีควายให้เลี้ยงเขาก็ต้องออกไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายบ้างถึงจะมีมาตรการให้ครูไม่สั่งงานเยอะแต่ครูบางคนสั่งเยอะมากให้จดให้เขียนให้ปริ้นอะไรต่างๆนานาเรียนอยู่โรงเรียนไม่ได้งานเยอะขนาดนี้ถึงจะส่งไม่ทันตามกำหนดครูก็ไม่ได้เร่งไม่เหมือนการเรียนออนไลน์ต้องส่งงานในระบบต้องส่งตามเวลากำหนดเท่านั้นถ้าเกิดไม่ส่งตามกำหนดครูก็จะไม่ตรวจไหนความยุติธรรมค่ะแล้วอีกอย่างนะคะครูบางคนงานที่ทำในตอนเรียนออนไลน์ไม่เห็นจะเอาลงคะแนนแล้วพอเปิดเทอมมาก็ให้มาเรียนเรื่องเก่าเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนตอนปีที่แล้วแล้วให้เรียนออนไลน์เพื่ออะไร

  ถูกใจ

 23. เลื่อนอีกเเล้วเห็นใจเด็กที่เลื่อนระดับชั้นเเล้วยังต้องย้ายรร.หน่อยค่ะหาเพื่อนยังไม่ทันจะได้ให้มาเรียนออนไลน์อีกโง่หนักกว่าเดิมอีกค่ะหลักสูตรก็เปลี่ยนไปเลื่อยๆทำให้อยากกว่าเดิมยังงี้เด็กที่อยากจนเด็กที่เรียนไม่ค่อยเก่งเขาจะทำยังไงคะหรือพวกคุณคิดว่าเด็กเป็นลูกคนรวย

  ถูกใจ

 24. ครูคิดว่าช่วงต้องปรับตามสถานการณ์ ถ้าจำเป็นต้องหยุดเรียน ก็สอนออนไลน์ดีกว่าอยู่เฉยๆ พอสถานการณ์เริ่มดีขึ้นก็ค่อยเรียนตามปกติ ยังมองไม่ออกว่าถ้ามีคนติดมาแพร่เชื้อในโรงเรียนจะควบคุมยังไงไหว

  ถูกใจ

 25. ถ้าสถาณการยังไม่นิ่งก็ควรจะปิดต่อค่ะเพราะลูกเรา เรารักถึงจะไม่ฉลาดแต่เราก็ไม่อยากให้เค้าเป็นอะไร ค่ะ

  ถูกใจ

 26. ถ้ามีการบริหารจัดการที่เข้มงวดกว่านี้ตั้งเเต่เเรกก็คงไม่ได้มีการเลื่อนเปิดเทอม โควิดมันอยู่กับเราเป็นปีแล้วนะคะ ควรจะจัดการได้แล้วแล้วก็ไม่ควรปิดสถานศึกษาอย่างเดียวควรจะปิดสถานที่บรรเทิงต่างๆและที่เที่ยวต่างๆด้วย ไม่สวมเเมสไม่ป้องกันยิ่งกว่าโรงเรียนอีก แล้วแน่ใจแล้วใช่ไหมคะว่าจะไม่เลื่อนอีก เรียนๆหยุดๆอนาคตของพวกหนูละคะ หนูรู้คะว่าอนาคตอยู่ที่พวกหนูท่านต้องเข้าใจนะคะว่ามีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องด้วย ขอบคุณค่ะ

  ถูกใจ

  1. พิมพ์คำว่า ค่ะ ผิดเป็นคะ นับจากด้านล่างขึ้นไปบรรทัดที่สอง ขออภัยค่ะ

   ถูกใจ

 27. เลื่่อนการเปิดออกไปก่อนดีไหมคะ ในระดับชั้นการเรียนที่เป็นเด็กเล็ก อนุบาลถึง ประถม 4 หรือ 5 เพราะอย่าลืมว่าเด็กเล็กไม่มีวุฒิภาวะที่จะดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ และที่สำคัญช่วงรับประทานอาหารกลางวัน เด็กๆ ก็ต้องเปิดแมสทานอาหาร และโดยธรรมชาติของเด็กเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่่จะตั้งหน้าตั้งตากินแล้วปิดแมส ก็มีพูดคุย เล่นกัน ตามประสาเด็ก มันไม่ปลอดภัยนะคะ ฝากไว้ให้คิดค่ะ

  ถูกใจ

 28. สวัสดีชื่อของฉันเป็นมูรัทฉันได้รับเงินกู้จาก บริษัท ที่เชื่อถือได้และพวกเขายังคงให้เงินกู้ยืมแก่พลเมืองระดับทำงานและเจ้าของธุรกิจ ติดต่อพวกเขาหากคุณต้องการเงินกู้โดยด่วน
  อีเมล: vernoninvestmentandloanservice@gmail.com

  ถูกใจ

ส่งความเห็นที่ อุมากร ยกเลิกการตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: