คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ รับสมัครเยาวชนโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ รับสมัครเด็กและเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย เปิดรับสมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2564 รายละเอียดตาม QR Code หรือ facebook.com/dekshowd2021

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: