“ตรีนุช” ลุยเดินหน้านโยบายดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ลดเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

เสมา 1 ชื่นชมครูจัดหาคอมพ์ให้เด็กใช้ ลั่นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นประเด็นด่วนที่ต้องแก้ไข เตรียมลุยเดินหน้านโยบาย “ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้”

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า หลังจากที่เข้ารับตำแหน่ง ได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนงานการศึกษาของประเทศ โดยหนึ่งในประเด็นเร่งด่วนที่ให้ความสำคัญมาก คือ การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งต้องยอมรับว่าเรายังมีความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ต่าง ๆ อยู่

จะเห็นได้จากกรณีของ “ครูโอ้น” หรือ ครูสมไชย กระต่ายทอง คุณครูโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) จ.ราชบุรี ซึ่งรู้สึกชื่นชมคุณครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู มอบความรักความปรารถนาดี ซื้อโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนที่ขาดแคลน เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์การเรียน และหารายได้ระหว่างเรียน อย่างไรก็ตามในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำลังเร่งลดปัญหาความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่ ทั้งความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสและด้านคุณภาพ

ดิฉันไม่นิ่งนอนใจกับปัญหาความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่ อีกทั้งเรื่องการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ การส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ ก็เป็น 1 ในนโยบายการจัดการศึกษา 12 ข้อที่ดิฉันได้แถลงไว้ ซึ่งในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ทราบว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ดูแลจัดสรรให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี ดังนั้นจะนำข้อมูลทั้งหมดมาดู ทั้งเรื่องของคอมพิวเตอร์ ระบบไวไฟ (Wi-Fi ) อินเทอร์เน็ต เน็ตเวิร์ก ซอฟต์แวร์ ตลอดจนความพร้อมของครู เพื่อเดินหน้านโยบายดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านดิจิทัล อย่างเท่าเทียม และมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งดิฉันเชื่อว่าดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้

One thought on ““ตรีนุช” ลุยเดินหน้านโยบายดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ลดเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

Add yours

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: