“ตรีนุช” ยกระดับมาตรการสกัดโควิดแพร่เชื้อใน ศธ.

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดมีความรุนแรงมากขึ้น

ตนได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติทางด้านสาธารณสุขที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ลงเหลือ 25% ของบุคลากรทั้งหมด ส่วนที่เหลือให้ทำงานที่บ้าน (Work From Home) สำหรับผู้ที่เข้ามาภายในกระทรวงศึกษาธิการ ต้องทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ผ่านการตรวจคัดกรอง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และมีการเว้นระยะห่าง รวมถึงการทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ อาทิ โต๊ะ เก้าอี้ อาคาร เป็นต้น ส่วนการประชุมก็ให้ดำเนินการประชุมผ่านทางออนไลน์แทน

รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า ส่วนกรณีที่มีบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานในกระทรวงศึกษาธิการติดเชื้อโควิด-19 นั้น ตนได้สั่งการให้ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สั่งการให้บุคลากรคนดังกล่าวพักรักษาตัวจนกว่าจะหายขาด พร้อมตรวจสอบไทม์ไลน์และสั่งให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดไปตรวจหาเชื้อทันที รวมทั้งทำการกักตัว 14 วันและเฝ้าระวังอาการด้วย ตลอดจนให้ปลัด ศธ.และหัวหน้าส่วนราชการ สามารถใช้ดุลยพินิจสั่งการให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดและมีความเสี่ยง กักตัวและเฝ้าระวังอาการ

ทั้งนี้ ตนมั่นใจว่าหากเราร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดี และปฏิบัติตามมาตรการที่เข้มข้น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือและทำความสะอาดตนเองทุกครั้งที่มีการสัมผัส ก็จะทำให้เราปลอดเชื้อและห่างไกลจากโรคโควิด-19 ได้

ล่าสุด รมว.ศธ. ตรีนุช เทียนทอง มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) โดยสำนักอำนวยการ เข้าทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ที่อาคารเสมารักษ์ อาคารโรงอาหาร อาคารราชวัลลภ และบริเวณโดยรอบกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทุกคนซึ่งความจริงคือ ฉีดไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมา และในวันนี้ (11 เม.ย.) ช่วงบ่าย รวมทั้งจะทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้ออีกครั้งในสัปดาห์หน้า

รมว.ศธ.มั่นใจว่า หากเราร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดี และปฏิบัติตามมาตรการที่เข้มข้น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือ และทำความสะอาดตนเองทุกครั้งที่มีการสัมผัส ก็จะทำให้เราปลอดเชื้อและห่างไกลจากโรคโควิด-19 ได้แน่นอน

https://www.facebook.com/105650394954220/posts/119045463614713/?d=n