คุณหญิงกัลยา เปิดโครงการ “คนละเครื่อง พี่แบ่งให้…น้องได้เรียน”

คุณหญิงกัลยา เปิดโครงการ “คนละเครื่อง พี่แบ่งให้…น้องได้เรียน” แบ่งปัน Smart Device คาดสิ้นปีดันยอดสนับสนุนไม่น้อยกว่า 10,000 เครื่อง ตั้งเป้าเปิดเทอมใหม่เด็กทุกคนได้เรียนทั่วถึง

26 กันยายน 2565 ณ พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย อาคารราชวัลลภ / กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมภาษาคอมพิวเตอร์ (CODING) แห่งชาติ แถลงข่าว โครงการ “คนละเครื่อง พี่แบ่งให้…น้องได้เรียน” นำโดย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ CODING แห่งชาติ, นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัด ศธ., รศ.ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พร้อมด้วยตัวแทนศิลปินชื่อดัง อาทิ คุณนรินทร ชฎาภัทรวรโชติ มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2019, คุณนรรัตน์ เชาว์วิวัฒน์ นักแสดงช่อง 3, คุณพัชร์ลิตา จิระพิทักษ์ชัย นักแสดงช่อง 7

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า โครงการ “คนละเครื่อง พี่แบ่งให้…น้องได้เรียน” เกิดขึ้นจากการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้อุปกรณ์แพลตฟอร์มสำหรับการเรียนบนโลกออนไลน์ สร้างโอกาสในการเรียนรู้ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลให้กับเด็กไทย

ศธ.จึงเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการรับบริจาคเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนของนักเรียน โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 คาดว่าจะสามารถช่วยให้สถานศึกษามีอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ และสามารถจัดสรรให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนได้อย่างทั่วถึง โดยปัจจุบันมียอดสนับสนุนเป็นจำนวนเงินแล้วกว่า 6,000,000 บาท หรือกว่า 7,000 เครื่อง และคาดว่าถึงสิ้นปีนี้จะมียอดสนับสนุน Smart Device ไม่น้อยกว่า 10,000 เครื่อง

การศึกษาต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากแบบเดิม มาเป็นรูปแบบออนไลน์ จึงเป็นหน้าที่สำคัญของผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ศธ.ที่จะทำให้ผู้เรียนได้เข้าถึงเทคโนโลยี คือ อุปกรณ์เทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค หรือมือถือ ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงความรู้ออนไลน์ได้อย่างทั่วถึง และที่สำคัญเทคโนโลยีนำพาโอกาสที่เท่าเทียมเพื่อให้ผู้เรียนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม

นายสมใจ วิเศษทักษิณ กล่าวว่า ศธ.ได้คำนึงถึงการเตรียมคนไทยในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่

โครงการ “คนละเครื่อง พี่แบ่งให้…น้องได้เรียน” จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับเด็กที่ขาดแคลนอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนในเรียนของรัฐที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์ Smart Device ประมาณ 1,400,000 คน และคาดว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่อง จากที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงองค์กรต่าง ๆ พร้อมให้การสนับสนุนช่วยกันแบ่งปัน Smart Device ให้นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รศ.ธีระเดช เจียรสุขสกุล กล่าวว่า เทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างมากต่อการศึกษาในยุคปัจจุบัน ซึ่งการมีอุปกรณ์หรือ Smart Device ให้แก่นักเรียนได้ใช้งาน ด้าน สสวท.ก็ได้จัดเตรียม Digital Content ไว้อย่างหลากหลายอยู่แล้ว ถือเป็นการมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ

น.ส.นรินทร ชฎาภัทรวรโชติ มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2019 ตัวแทนศิลปินที่มาร่วมงาน กล่าวว่า โครงการ “คนละเครื่อง พี่แบ่งให้…น้องได้เรียน” เป็นโครงการที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะเยาวชนถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ จึงอยากเชิญชวนทุกๆคน เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการผ่านช่องทางการสนับสนุน บริจาคได้ทั้งอุปกรณ์ Smart Device หรือบริจาคเป็นเงินสด เพื่อให้นักเรียนทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ

พร้อมกันนี้ ในงานได้มีภาคเอกชนได้ร่วมสนับสนุนบริจาคเงินเข้าร่วมโครงการ “คนละเครื่อง พี่แบ่งให้…น้องได้เรียน” รวมจำนวน 250,000 บาท

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: