รมช.ศธ.”คุณหญิงกัลยา” เปิดมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สป.รวมใจ ยกระดับการศึกษาไทยในภูมิภาค” แนะพัฒนาการทำงานสู่ VUCA World

1 กันยายน 2565, โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ / คุณหญิงกั... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑