สรุปข้อมูลโครงการพาน้องกลับมาเรียน 31 ส.ค.65

สรุปสถิติการดำเนินโครงการพาน้องกลับมาเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565) ในภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนผู้เรียนทั้งหมดในการติดตามพากลับเข้าระบบการศึกษา จำนวน 57,529 คน ติดตามพบแล้ว 51,876 คน หรือ 90.17% ที่เหลือต้องดำเนินการติดตาม 5,653 คน หรือ 9.83%

✅ แยกรายสังกัด

สช. จำนวนนักเรียนทั้งหมด 10,783 คน ติดตามพบแล้ว 10,366 คน ไม่พบตัว 417 คน ในจำนวนที่พบแล้วต้องการกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 7,490 คน ไม่ประสงค์กลับเข้าสู่ระบบ 2,876 คน สาเหตุสำคัญอันดับแรก คือ ย้ายถิ่นที่อยู่

• สอศ. จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 18,612 คน ติดตามพบแล้ว 13,714 คน กำลังติดตาม 3,083 คน และไม่พบตัว 1,815 คน ในจำนวนที่พบแล้วต้องการกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 3,284 คน ไม่ประสงค์กลับเข้าสู่ระบบ 10,430 คน สาเหตุสำคัญอันดับแรก คือ สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว

• สพฐ. จำนวนนักเรียนทั้งหมด 28,134 คน ติดตามพบแล้ว 27,796 คน กำลังติดตาม 9 คน และไม่พบตัว 329 คน ในจำนวนที่พบแล้วต้องการกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 20,497 คน ไม่ประสงค์กลับเข้าสู่ระบบ 7,299 คน สาเหตุสำคัญอันดับแรก คือ จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์เรียนต่อ

ทั้งนี้ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด เร่งติดตามนำเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษา ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาให้ครบทุกคน 100% ภายในปี 2565

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: