สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ ศธ.มอบทุนการศึกษา “910 ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน” ให้เด็กไทยทั่วประเทศ

26 กันยายน 2565 / ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน โครงการ “910 ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน” โดยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยองค์กรสมาชิกและภาคีเครือข่าย จัดขึ้น ณ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เขตดุสิต กรุงเทพฯ

นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่า โครงการ 910 ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมอบโอกาสทางศึกษาอันเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะพื้นฐานที่จำเป็น การเตรียมความพร้อมเพื่อประกอบอาชีพ พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตนเอง และสังคมในอนาคต

“ในวันนี้มีนักเรียนที่ขาดแคลนจากพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ จำนวน 43 โรงเรียน รับมอบทุนเป็นจำนวน 46 ทุน รวมเป็นเงิน 138,000 บาท นอกจากนี้ยังมีบริษัท BJC จำกัด มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนดังกล่าว”

นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง กล่าวว่า ในนาม ศธ. ขอขอบคุณทุกท่านที่มอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดเเคลน ในฐานะเยาวชนสิ่งหนึ่งที่เราต้องตอบแทนต่อผู้ที่มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเรา คือ ต้องตระหนักในคุณค่าของตนเอง มีความรับผิดชอบ เป็นพลเมืองที่ดี เตรียมตัวเองให้พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีใน และเป็นกำลังที่สำคัญของชาติในอนาคตต่อไป

โครงการ 910 ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรสมาชิก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมบริหาร สมาชิกสมทบ ตลอดจนภาคีเครือข่าย ซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กำหนด จำนวน 910 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 2,730,000 บาท ซึ่งในครั้งนี้ส่งมอบไปแล้ว 46 ทุน เป็นเงิน 138,000 บาท ยังขาดอีก 864 ทุน รวมเป็นเงิน 2,592,000 บาท

ทางคณะผู้จัดงานจึงขอเชิญชวนทุกท่านที่มีจิตเมตตา ร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 021-1-36324-3 “สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในบรมราชินูปถัมภ์” สอบถามเพิ่มเติมที่ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในบรมราชินูปถัมภ์ อาคารบ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0 2117 9353 โทรสาร 0 2117 9354

ณัฐพล สุกไทย / ข่าว
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: