“ตรีนุช“ ลุยช่วยเด็กพิเศษ เตรียมเพิ่มบุคลากรดูแล พร้อมเติมเต็มความรู้ผู้ปกครอง เป็นกองหนุนร่วมดูแลบุตรหลาน

13 มีนาคม 2565 ที่จังหวัดสระแก้ว – นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนพิการ ตามโครงการ “ปักหมุดเด็กพิการ” ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งนางสาวเมตตา หงษ์ร่อน อายุ 18 ปี เป็นนักเรียนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้ารับบริการทางการศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 รวม 6 ปี และเด็กชายชนนน โทนมี อายุ 4 ปี เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เข้ารับบริการทางการศึกษาในปี การศึกษา 2561 รวม 3 ปี

รมว.ศธ. กล่าวว่า ตนมาตรวจเยี่ยมครั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำ ดูประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานปักหมุดเด็กพิการ ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน และรับฟังปัญหา รวมถึงข้อเสนอแนะจากครูและผู้ปกครอง ซึ่งจากการพูดคุย พบว่า เด็กได้รับการดูแลที่ดี มีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล มีสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ส่งเสริมการเรียนรู้เหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภท ซึ่งเป็นประโยชน์กับเด็กทำให้ได้รับการพัฒนาตามความเหมาะสมถูกหลักวิชาการ ได้รับการดูแลทางสุขอนามัย

“จากการการที่ทางศูนย์ฯ จัดให้มีครูมาช่วยดูแลให้การศึกษาแก่เด็กที่บ้าน พบว่า บุคลากรไม่เพียงพอต่อเด็กกลุ่มนี้ ซึ่งครูพี่เลี้ยง 1 คน ต้องดูแลเด็กหลายคน และแต่ละคนก็มีความบกพร่องที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การดูแลกลุ่มนี้ขาดความต่อเนื่อง ซึ่ง ศธ. เข้าใจถึงปัญหาดังกล่าว แต่การที่จะสรรหาบุคลากรเข้ามาทำหน้าที่ในการดูแลเด็กกลุ่มนี้ จำเป็นต้องใช้คนที่มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจ และเมตตา ดังนั้น นอกจากการเพิ่มบุคลากรที่จะเข้ามาดูแลเด็กกลุ่มนี้แล้ว ศธ.จะมีการสร้างความเข้าใจ และให้ความรู้เรื่องการดูแลเด็กกลุ่มนี้ให้แก่ผู้ปกครองด้วย เนื่องจากผู้ปกครองเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้เป็นอย่างดี” รมว.ศธ.กล่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: