กระทรวงศึกษาธิการ ประกวดตราสัญลักษณ์ “วันเด็กแห่งชาติ” ปี 2566

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้จัดโครงการประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์แทนตราสัญลักษณ์เดิม และเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และเป็นเอกลักษณ์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ได้มีส่วนร่วมคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการประกวด เป็นนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ

  • ต้องสื่อถึงการเฉลิมฉลองในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
  • สามารถออกแบบผลงานได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดรูปแบบ และไม่จำกัดการใช้สีในการออกแบบ
  • จะต้องมีข้อความ “วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566” และตัวอักษรที่ใช้ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
  • ต้องไม่มีลายน้ำ ตัวอักษร กราฟิก หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่แสดงความเป็นเจ้าของอยู่บนผลงาน
  • ต้องเกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตนเอง ไม่ได้ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบจากผลงานของบุคคลอื่น หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น อีกทั้งผลงานตังกล่าวยังไม่เคยได้รับรางวัลอื่นใดมาก่อน
  • ผลงานการออกแบบให้อยู่บนพื้นหลังสีขาว ขนาด A4 พร้อมบรรยายแนวคิดการออกแบบ
  • ส่งผลงานได้สูงสุดไม่เกินคนละ 3 ผลงาน แต่มีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

ผู้สนใจเข้าประกวด สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ https://www.moe.go.th/กระทรวงศึกษาธิการ-ขอเช-2/ โดยส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 มี 3 ช่องทางในการสมัคร คือ

  • ส่งด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารงานกลาง สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันและเวลาราชการ
  • ส่งทางไปรษณีย์ ให้จ่าหน้าซอง ดังนี้ เรียน ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 319 อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 พร้อมวงเล็บมุมชอง “ประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ” โดยจะถือวันประทับตรา ณ ไปรษณีย์ตันทางเป็นวันส่งใบสมัครและผลงาน หากพ้นกำหนดวันที่ปิดรับสมัครจะไม่รับพิจารณา
  • ส่งทางออนไลน์ e-Mail: ops1168@gmail.com

รางวัลการประกวด รางวัลชนะเลิศ 35,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศ 4 ระดับ ๆ ละ 10,000 บาท รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 75,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มบริหารงานกลาง สำนักอำนวยการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 02 281 9264, 02 281 1753
ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัคร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: