ศธ.จัดอบรม “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” เฟส 2 หลักสูตร “การสร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาของเยาวชนไทย”

10 มีนาคม 2565 – ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” เฟส 2 หลักสูตรที่ 2 “การสร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาของเยาวชนไทย”

ได้รับเกียรติวิทยากร 4 ท่าน คือ ดร.ชัชชัย ชเว (ยอง ซอก ชเว : โค้ชเช), เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (น้องเทนนิส แชมป์เหรียญทองกีฬาเทควันโดโอลิมปิกเกมส์ 2020), ร้อยเอกหญิง ปวีณา ทองสุก ผู้อำนวยการกลุ่มกีฬามวลชน กรมพลศึกษา (อดีตนักยกน้ำหนักหญิงทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ 2004) และ ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา

โดย ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. เป็นผู้กล่าวรายงาน, ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัด ศธ. และ น.ส.จงจิตร ฟองละแอ นักประชาสัมพันธ์ เป็นพิธีกรการอบรมถ่ายทอดสดผ่านระบบ Microsoft Teams จากห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. กล่าวขอบคุณ “โค้ชเช” ที่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้เด็ก ๆ ได้รับการพัฒนาด้านการออกกำลังกาย ความมีวินัย ความเพียรพยายาม ขอบคุณ “อธิบดีกรมพลศึกษา” ที่ส่งเสริมศักยภาพนักกีฬามาโดยตลอด พร้อมชื่นชม “คุณไก่ ปวีณา” อดีตนักยกน้ำหนักทีมชาติไทยที่สร้างความสุขให้คนไทยมาอย่างยาวนาน ตลอดจนชื่นชม “น้องเทนนิส” ที่ได้สร้างปรากฏการณ์ที่สำคัญของประเทศไทย จากการคว้าแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ 2020 ในวินาทีสุดท้าย ทำให้คนไทยมีรอยยิ้มทั้งประเทศ และเป็นแบบอย่างของความอดทน มีวินัย การแบ่งเวลาในการพัฒนาตนเองจนประสบความสำเร็จ

วันนี้จึงอยากฝากให้เพื่อนครูนำประสบการณ์อันดีงามนี้ไปประยุกต์ใช้ตามความชำนาญ และเผยแพร่สู่ผู้เรียนตามบทบาทของครูในทุกมิติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่อย่างเหมาะสมและพัฒนาเยาวชนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัยเป็นพลเมืองคุณภาพของชาติต่อไป

ดร.ชัชชัย ชเว (โค้ชเช) กล่าวถึงจุดเด่นของเด็กไทย คือ การให้เวลากับการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นเรื่องน่าชื่นชม ส่วนตัวโค้ชเชเองจะเข้มงวดกับการฝึกซ้อมมาก เนื่องจากนักกีฬาเทควันโดต้องแข็งแรง อดทน มีวินัย ซึ่งการฝึกให้เด็กมีวินัยนั้น หากที่บ้านหรือโรงเรียนไม่ได้ปูพื้นฐานมาก่อน ก็จะทำให้ฝึกค่อนข้างยาก เส้นทางการไปสู่ชัยชนะต้องอาศัยระเบียบวินัยเป็นหัวใจสำคัญ เชื่อมั่นว่าการเป็นคนมีวินัย จะทำให้สามารถกลายเป็นบุคคลระดับต้นของโลกได้

จึงขอฝากถึงครูไทยทุกคนว่า การเป็นผู้สอนไม่ใช่ใครก็ทำได้ จะต้องมีความรู้ความสามารถอย่างสูง ขณะเดียวกันเด็กในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ครูจึงควรเรียนรู้วัฒนธรรมของเด็กรุ่นใหม่ควบคู่ไปกับการสอนด้วย ตลอดจนเน้นย้ำการสร้างระเบียบวินัย ซึ่งไม่ใช่แค่ในสนามกีฬา แต่สามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งชีวิต ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากแต่เชื่อมั่นว่าครูไทยสามารถทำได้ และขอเป็นกำลังใจให้ครูไทยทุกคน

เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (น้องเทนนิส) แบ่งปันเคล็ดลับในการประสบความสำเร็จ คือ เชื่อมั่นในตนเอง ไม่ยอมแพ้ต่อคำดูถูก เมื่อแพ้แล้วก็เก็บประสบการณ์กลับมาแก้ไข พัฒนา เพื่อที่จะเป็นผู้ชนะในครั้งต่อไป ยึดมั่นว่าขณะที่ลงสนามก็ทำให้เต็มศักยภาพจนหมดเวลา ส่วนผลแพ้ชนะนั้นเป็นเสน่ห์ของกีฬา ซึ่งสามารถยอมรับได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น รวมถึงขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่ส่งกำลังใจให้เสมอ สามารถรับรู้ถึงพลังใจของทุกคน ขอบคุณทุกหน่วยงานที่สนับสนุนมาโดยตลอด และอยากฝากถึงครูว่า นักเรียนทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นกีฬา ดนตรี ศิลปะ การแสดง เป็นต้น จึงอยากให้ครูพยายามมองหาศักยภาพ และผลักดันเด็กให้ไปได้ไกลจนถึงที่สุด

ร้อยเอกหญิง ปวีณา ทองสุก ผู้อำนวยการกลุ่มกีฬามวลชน กรมพลศึกษา กล่าวว่าการประสบความสำเร็จนั้นต้องอาศัยการหมั่นฝึกซ้อมทุ่มเทมีวินัย เมื่อถึงเวลาแข่งขันก็ทำให้เต็มที่อย่างดีที่สุดโดยไม่ได้คาดหวังว่าผลจะต้องออกมาเป็นอย่างไร ซึ่งเส้นทางความสำเร็จนั้นใช้เวลายาวนาน อาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายช่วยกันผลักดันจนถึงฝั่งฝัน ส่วนตัวเชื่อว่าครูคือบุคลากรที่สำคัญมากในการผลักดันนักเรียนไปสู่การเป็นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จในอนาคต

นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า การปลูกฝังวินัยที่ดีควรเริ่มจากที่บ้าน แต่ปัจจุบันสังคมเปลี่ยนแปลงไป เน้นเรื่องการเรียนมากกว่า ทำให้การดูแลมอบหมายหน้าที่ในบ้านลดลง จึงอยากแนะนำให้ผู้ปกครองใส่ใจปลูกฝังวินัยในบ้านให้เป็นเรื่องสำคัญ อย่าคาดหวังจากครูหรือโรงเรียนเพียงฝ่ายเดียว ในส่วนครูที่โรงเรียนก็ต้องใส่ใจเรื่องระเบียบวินัยของโรงเรียนอย่างเข้มงวดด้วย

ส่วนด้านการพัฒนาเยาวชนของกรมพลศึกษา จะพยายามสร้างเครือข่ายเพื่อทำ MOU กับหน่วยงานมืออาชีพ ทำหลักสูตรผู้ฝึกสอน หลักสูตรผู้ตัดสินกีฬา หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ แล้วร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำการอบรมบุคลากรทางพลศึกษาให้มีมาตรฐานและสามารถส่งเสริมเด็กให้ได้เล่นกีฬาตามความถนัดและความสนใจ

ภายหลังการอบรม ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ศธ. และนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เป็นตัวแทนผู้จัดอบรม มอบของที่ระลึกแก่คณะวิทยากรทั้ง 4 ท่าน

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: