“ประวิต” ตรวจสนามสอบตั๋วครูวันแรกราบรื่น

“ประวิต” ตรวจสนามสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู วันแรกราบรื่น ทุกสนามสอบปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด และอำนวยความสะดวกให้คนที่มีความต้องการพิเศษ บกพร่องทางร่างกาย สายตา และการได้ยิน คนท้อง-คนพิการนั่งวิลแชร์เข้าทดสอบ

(18 ก.พ. 65) ที่สนามสอบโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย – รศ.ดร.ประวิตร เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการเลขาธิการคุรุสภา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ได้ตรวจเยี่ยมการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้มอบหมายให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ดำเนินการจัดการทดสอบฯ พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18 – 19 ก.พ. 2565 และจะประกาศผลสอบวันที่ 31 มี.ค. 2565 ทางเว็บไซต์ สทศ. และคุรุสภา

จากการตรวจเยี่ยมสนามสอบวันแรกในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ทุกสนามสอบมีมาตรการเข้มข้นในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยในการทดสอบฯ ครั้งที่ 1 ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบ จำนวน 36,177 คน ในจำนวนนี้เป็นคนไทย 36,076 คน และชาวต่างประเทศ 101 คน มี 11 ศูนย์สอบ 29 สนามสอบ จำแนกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบตามสนามสอบ จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ สนามสอบกรุงเทพฯ 6,779 คน จังหวัดนนทบุรี 790 คน จังหวัดนครปฐม 3,346 คน จังหวัดนครราชสีมา 3,656 คน จังหวัด อุบลราธานี 2,587 คน จังหวัดมหาสารคาม 4,872 คน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1,990 คน จังหวัดเชียงใหม่ 3,027 คน จังหวัดพิษณุโลก 4,067 คน จังหวัดนครศรีธรรมราช 2,044 คน และจังหวัดสงขลา 3,019 คน ส่วนการทดสอบวันแรกที่สนามสอบโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ จำนวน 1,362 คน

“ในการจัดทดสอบยังมีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบที่เป็นกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ เช่น เป็นผู้บกพร่องทางการเห็น 15 คน ตั้งครรภ์ 90 คน บกพร่องทางการได้ยิน 4 คน และบกพร่องทางร่างกาย 6 คน เป็นต้น ขณะที่บางคนต้องนั่งวิลแชร์ ซึ่งทางสนามสอบต่าง ๆ ก็ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าสอบให้อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบ ของ สทศ. รวมถึงข้อสอบที่ใช้ในการสอบก็เป็นไปตามมาตรฐานในการจัดสอบด้วย นอกจากนี้ ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและมาตรการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการป้องกันของแต่ละจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติตามประกาศของ สทศ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการทดสอบทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565” รศ.ดร.ประวิต กล่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: