ครม.เห็นชอบการปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนนักเรียนพิการใน รร.เอกชน และอนุมัติแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ปี 2564-2580

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ที่เก... Continue Reading →

“ตรีนุช” เผย ศธ.เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นรูปธรรม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเข้าร่วมโครงการลดดอกเบี้ยแล้วกว่า 70 แห่ง

(15 กุมภาพันธ์ 2565) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าก... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑