ศธ.แถลงข่าวการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 ภายใต้แนวคิด ”เด็กไทย ใจเป็นหนึ่ง”

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียม​จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 “เด็กไทย ใจเป็นหนึ่ง” และกิจกรรมการนำเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัล และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี

(27 ธันวาคม 2564) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวเตรียมจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 และกิจกรรมการมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตร แก่เด็กและยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ พร้อมรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ภายใต้แนวคิดการจัดงาน “เด็กไทย ใจเป็นหนึ่ง” โดยกำหนดจัดงานขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่เวลา 07.00-15.00 น. พร้อมการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom ลุ้นรับของขวัญ ของรางวัลมากมาย และจะได้พบกับกิจกรรมโชว์พิเศษ การแสดงจากศิลปินดาราที่มีชื่อเสียง  

กระทรวงศึกษาธิการ เชิญ​ชวนเด็ก ๆ มาพบกับความรู้ด้านต่าง ๆ ที่จะทำให้เด็กและเยาวชน เป็นเด็กดีมีคุณภาพตามคำขวัญ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนรู้รักสามัคคี ได้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศในด้านต่าง ๆ ตามหน้าที่ของพลเมือง จึงจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์ความสุขและความประทับใจ โดยความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการเปิดบูธกิจกรรม จำนวน 8 บูธ ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อเด็กและเยาวชนไทยทั้งประเทศ ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ และการพัฒนา ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า และมีความสำคัญของประเทศ โดยยึดแนวปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ และการพัฒนาเด็ก

ในปีนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้จัด 2 กิจกรรมหลัก  ประกอบด้วย

กิจกรรมที่ 1 เป็นการนำตัวแทนเด็กและเยาวชนดีเด่น และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565 เข้าเยี่ยม​คารวะและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี จำนวน 250 คน และรับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นเด็กในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในช่วงเวลา 08.30 -09.30 น.

สำหรับเด็กและ เยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศในส่วนภูมิภาค ได้มอบหมายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดจัดกิจกรรมการมอบโล่รางวัล โดยเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้มอบ ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรการ และข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่

กิจกรรมที่ 2 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 (จัดเฉพาะออนไซต์)​พื้นที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้แนวคิดการ จัดงาน”เด็กไทย ใจเป็นหนึ่ง” ตามคำขวัญ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” และได้มีการเพิ่มช่องทางสำหรับน้อง ๆ หนู ๆ รับชมลุ้นรับของรางวัลไปพร้อมกัน โดยการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom // Zoom https://​us02web.zoom.us/j/86568404538 Meeting ID: Meeting ID: 865 6840 4538 และทาง Facebook Fanpage ศธ.360 องศา

สำหรับการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2565 จัดขึ้นภายใต้มาตรการความปลอดภัยที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยมีมาตรการคือ ผู้ที่เข้าร่วมงานจะต้องวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัดซีนจำนวน 2 เข็ม และแสดงผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมง หากไม่มีผลตรวจ ATK สามารถตรวจวัดทันทีโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้บริการ ณ บริเวณหน้าจุดจัดงาน

จึงขอเชิญชวนเด็ก ๆ และเยาวชน ประชาชนทั่วไป มาร่วมกิจกรรมบริเวณหน้าอาคารหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ และผ่านระบบออนไลน์ในงานวันเด็กแห่งชาติครั้งนี้ และกิจกรรมอื่น ๆ มีของแจกอีกมากมาย ฟรีตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-618 7781-4 หรือ 086-341 9978

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: