สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งรองศึกษาธิการภาค 3 ตำแหน่ง

(23 ธันวาคม 2564) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

  1. นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ให้ดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค 5 (นครศรีธรรมราช)
  2. นางธรรมพร แข็งกสิการ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค 13 (นครราชสีมา)
  3. นายกวิน เสือสกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการ ภาค 15 (เชียงใหม่)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: