พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ คณะทำงานจิตอาสา พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการฯ

นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณะทำงานจิตอาสาพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 18 ท่าน

โดยมีนายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงาน และนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 14 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมอารียา รีสอร์ท โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล ได้ดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ ตั้งแต่ปี 2560 เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ในการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ให้มีความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ตรงกับความต้องการ โดยมีคณะทำงานซึ่งเป็นจิตอาสามาช่วยพัฒนาในรูปแบบแอปพลิเคชัน และโครงสร้างของระบบ การดูแลเฝ้าระวังการนำเข้าข้อมูลสู่ Server การให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้ระบบ รวมทั้งอบรมการใช้งานระบบฯ ให้กับหน่วยงานและบุคลากรระดับภาพ และระดับจังหวัดที่มีหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: