“สุทธิชัย” ที่ปรึกษา รมว.ศธ. และ “เลขาธิการ สลช.” ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง โคราช

(14 ธันวาคม 2564) นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ. พร้อมด้วยนายสุทิน แก้วพนา รองปลัด ศธ. ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) นำคณะผู้บริหาร ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจบุคลากรทางการลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชม

เลขาธิการ สลช. กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อมาเยี่ยมชม ให้กำลังใจบุคลากรทางการลูกเสือ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ สนองงานของ สลช.เป็นอย่างดีเรื่อยมา ตลอดจนให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนาค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง ให้เป็นค่ายลูกเสือที่มีคุณภาพ มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น

ขอชื่นชมบรรยากาศในค่ายที่มีความร่มรื่น มีต้นไม้นานาพันธ์ุมากมาย เป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อยู่ใกล้ชุมชน มีระบบสาธารณูปโภคครบครัน การคมนาคมสะดวก อยู่ใกล้ส่วนราชการ เช่น โรงเรียนอ่างห้วยยาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ่างเก็บน้ำห้วยยาง จึงถือว่าเป็นหนึ่งในค่ายลูกเสือที่เพรียบพร้อมดีเยี่ยมอีกแห่งหนึ่ง เหมาะสมที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง มีเนื้อที่ 114 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตําบลสุรนารี อําเภอเมืองนครราชสีมา เริ่มบุกเบิกเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2506 โดยนายสุวรรณ ธนกัญญา ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ในขณะนั้น เป็นผู้นําในการบุกเบิกและควบคุมการก่อสร้าง มีนายรอด ทูโคกกรวด เป็นผู้มอบที่ดินจํานวน 88 ไร่ ให้ก่อสร้างเป็นค่ายลูกเสือฯ โดยนายอภัย จันทวิมล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น เป็นประธานพิธีเปิดค่าย เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2508 ปัจจุบันอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สพป.นครราชสีมา เขต 1

ที่ผ่านมาค่ายลูกเสือแห่งนี้ เคยได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก สลช. ดังนี้

  • ปี 2558 ปรับปรุงอาคารอำนวยการ 1 หลัง 751,000 บาท
  • ปี 2560 ปรับปรุงโรงอาหาร 1 หลัง 639,000 บาท และปรับปรุงที่พักของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1 หลัง 2,896,000 บาท รวมทั้งสิ้น 3,535,000 บาท
  • ปี 2563 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 8,000,000 บาท โดยแบ่งชำระเป็น 3 งวด ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2565 และปรับปรุงห้องน้ำรวม 2,915,000 บาท รวมทั้งสิ้น 10,915,000 บาท

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: