รมช.ศธ.”กนกวรรณ วิลาวัลย์” มอบรางวัลโครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

(13 ธันวาคม 2564) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพวาดเด็กระดับนานาชาติ โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย–ญี่ปุ่น ประจำปี 2562–2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. กล่าวว่า โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น เป็นโครงการที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ร่วมกับ มูลนิธิเอ็มโอเอไทย (Mokji Okada Association) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้แบบบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปะ โดยใช้งานศิลปะเป็นสื่อ ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีทักษะ และกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ได้แสดงออกถึงจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์แล้วถ่ายทอดออกมาในงานศิลปะได้อย่างสวยงาม

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ส่งภาพวาดเข้าประกวด เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จากทั่วประเทศ ซึ่งได้จัดการประกวด ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต เป็นการประกวดแข่งขันระดับประเทศ ผลงานที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่ และเกียรติบัตร รวมถึงส่งไปประกวดระดับนานาชาติ ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA ประเทศญี่ปุ่น ขณะที่ผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้เดินทางไปรับรางวัลและทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA ประเทศญี่ปุ่น

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวชื่นชมและดีใจที่เด็กไทยได้นำผลงานไปเข้าร่วมประกวดในระดับนานาชาติ ทำให้หลายประเทศได้รู้จักกับประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้นผ่านผลงานที่ทรงคุณค่า ถ่ายทอดเรื่องราวที่ส่งเสริมวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่แสดงถึงความเป็นไทย เป็นกิจกรรมที่พัฒนาสมองทั้งสองด้านให้ทำงานอย่างสมดุล ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสุนทรียภาพ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งยังเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันอย่างมีความสุขได้

“ขอชื่นชมผู้บริหาร เพราะความร่วมมือบูรณาการงานที่ดีแบบนี้ ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์เชื่อมโยงกับภาคีเครือข่าย ซึ่งการจะทำให้คนรักวิทยาศาสตร์ได้ ต้องช่วยกันส่งเสริมทุกช่องทาง สอดคล้องกับแนวทางของยูเนสโก ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีศิลปะเป็นแรงบันดาลใจ และเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ในการประกวดภาพวาดเด็กระดับนานาชาติ ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA ประเทศญี่ปุ่นประจำปี 2562 – 2563 มีนักเรียนที่ได้รับรางวัล จำนวน 7 คน ดังนี้

 • รางวัลโล่เงิน พิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA ประเทศญี่ปุ่น
  – ด.ญ.กัญญาพัชร ชัยมณีเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านศิลปะ จังหวัดอุดรธานี
 • รางวัลโล่ทองแดง พิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA ประเทศญี่ปุ่น
  – ด.ญ.รัชวิน พรมจำปา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จังหวัดสระแก้ว
  – ด.ญ.ศรัณย์รัชต์ สุขป้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางแคเหนือ กรุงเทพมหานคร
 • รางวัลร่วมจัดแสดงนิทรรศการภาพวาดเด็ก พิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA ประเทศญี่ปุ่น
  – ด.ญ.ชญาดา สอดสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านศิลปะ จังหวัดอุดรธานี
  – ด.ญ.นภัค ศรีเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จังหวัดอุดรธานี
  – ด.ช.อัครินทร์ วิรุฬพัฒน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร
 • รางวัล  Dazaifu Tenmangu พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติคิวชู ประเทศญี่ปุ่น
  – ด.ช.กันตพัฒน์ ดำสงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางแคเหนือ กรุงเทพมหานคร

ปารัชญ์ ไชยเวช/สรุป
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ/ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: