“คุณ​หญิง​กัลยา” ลง​พื้นที่​เชียงราย ตรวจเยี่ยม รร.​วิทยา​ศาสตร์​จุฬาภรณราช​วิทยาลัย​ และศูนย์​การศึกษา​พิเศษ​ ประจำจังหวัด​เชียงราย​

โรงเรียน​วิทยา​ศาสตร์​จุฬาภรณราช​วิทยาลัย

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน​ 2564 ดร.คุณ​หญิง​กัลยา​ โสภณ​พ​นิช​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา​ธิการ​ ตรวจ​เยี่ยม​การเปิดเรียน​อย่าง​ปลอดภัย​ด้วยการเรียนรู้​อย่างมีคุณภาพ​ ณ โรงเรียน​วิทยา​ศาสตร์​จุฬาภรณราช​วิทยาลัย​ เชียงราย จังหวัด​เชียงราย​

ดร.วันสว่าง สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน​วิทยา​ศาสตร์​จุฬาภรณราช​วิทยาลัย​ เชียงราย กล่าวว่า การดำเนินงานของโรงเรียน มีเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านการเตรียมความพร้อมกำลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นการเตรียมกำลังคนระดับสูงทางด้าน STEM เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มผู้ลงทุนจากประเทศต่าง ๆ ที่จะเข้ามาลงทุนใน Eastern Economic Corridor (EEC) และโครงการอื่น ๆ ของประเทศ

สำหรับการเปิดเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19​ โรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School คือ

  • Safety Zone เป็นพื้นที่ปลอดภัย ปลอดเชื้อ จัดในห้องเรียนและในหอพัก
  • Quarantine Zone จัดเป็นพื้นที่คัดกรองสำหรับนักเรียนที่เสี่ยง เช่น ห้องพยาบาล หอพักนอน
  • Screening Zone ตรวจเช็คคัดกรองบุคคลเข้าออก

รวมถึงจัดแต่ละโซนให้อยู่ในพื้นที่ของตนเอง ตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มข้น ครอบคลุมความปลอดภัยทั้งหมดทุกด้าน

รมช.ศึกษา​ธิการ​ กล่าวว่า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ควรมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติทางด้าน STEAM Education ให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบ่มเพาะคุณลักษณะที่ดีของนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักประดิษฐ์ และนวัตกร ผ่าน A: Art of Life ที่เพิ่มเติมจาก STEM ซึ่งการบ่มเพาะนักเรียนผ่าน Art of Life จะช่วยให้นักเรียนเป็นผู้ที่มี Soft skills ต่าง ๆ ในการมุ่งใช้ความรู้เพื่อช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำโครงงานวิจัยของนักเรียนที่จะมีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ให้ดีขึ้น สิ่งเหล่านี้จะช่วยเป็นเครื่องมือกระตุ้นในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยต่อไปในอนาคต

สิ่งสำคัญที่อยากจะฝากไว้คือ การเพิ่มเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ต้นทุนทางวัฒนธรรมของประเทศให้เข้มข้น ไปพร้อมกับการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อผลิตพลเมืองที่ดีและเก่ง สามารถเอาชนะเครื่องได้ ต่อยอดผลงานให้ใช้ได้จริง พัฒนาความรู้​ให้เป็นอาชีพโดยใช้ Coding และ STI ควบคู่กันไป

อีกเรื่องที่สำคัญ คือ ขอให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทุกแห่ง เป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อผลักดันให้เด็กไทยทุกคนมีโอกาสเรียนวิทยาศาสตร์อย่างเท่าเทียมกัน

โอกาสนี้ รมช.ศึกษา​ธิการ​ ได้เยี่ยมชมการสัมมนาทางวิชาการด้านสะเต็มศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยโอตาโก้ ประเทศนิวซีแลนด์ (NEW ZEALAND STEM WEBINAR SERIES) เยี่ยมชมผลงานโครงงานนักเรียน จำนวน 4 โครงงาน และผลงานอนุสิทธิบัตรของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการเคมี เนื้อหาไอโชเมอร์ของสารประกอบอินทรีย์ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา เนื้อหาเนื้อเยื่อสัตว์ และห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ เนื้อหาพลังงานจลน์

ภาพเพิ่มเติมที่ Facebook ศธ.360 องศา

ศูนย์​การศึกษา​พิเศษ​ ประจำจังหวัด​เชียงราย​

ช่วงบ่าย รมช.ศึกษา​ธิการ​ เดิน​ทางไป​ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา​ ณ ศูนย์​การศึกษา​พิเศษ​ ประจำจังหวัด​เชียงราย​ จ.เชียงราย​

นางศิริพร​ ดาระสุวรรณ​์ ผู้ทรงคุณวุฒิ​ อดีต​ ผอ.ศูนย์​การศึกษา​พิเศษ​ ป​ระ​จ​ำ​จังหวัด​เชียงราย รายงานถึงสภาพปัญหา​ในปัจจุบั​นว่า เด็กพิการ​รุนแรง​/ติดเตียง​ไม่สามารถ​เข้าเรียนในโรงเรียน​และจบการศึกษา​ภาคบังคับ​ได้ จึงเสนอให้เปิดโรงเรียน​เฉพาะความพิการสำหรับ​เด็กพิการรุนแรง​/ติดเตียง เป็นสถานศึกษา​ครบวงจร​ มีบริการด้านการศึกษา​ การแพทย์​ การฝึกอาชีพ​สำหรับ​นักเรียน​และ​ผู้ปกครอง​ รวมถึงปัญหา​การขาดแคลน​ครู​การศึกษา​พิเศษ​โดยตรงในโรงเรียน​รวม หากรัฐสามารถ​สนับสนุน​ให้มีครูการศึกษา​พิเศษ​อย่างน้อย​โรงเรียน​ละ 1 คน จะสามารถ​ดำเนินการได้มีประสิทธิภาพ​ยิ่งขึ้น

รมช.ศึกษา​ธิการ​ ได้กล่าวขอบคุณ​ครู บุคล​ากร ผู้บริหารทุกคน ที่เสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลเด็กพิการด้วยหัวใจ รวมถึงโรงเรียนศึกษา​สงเคราะห์​ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์​ทั่วประเทศ ที่ช่วยกันทำให้เด็กด้อยโอกาส​กลายเป็นเด็กได้โอกาส พิสูจน์​ให้เห็นแล้วว่าการศึกษา​ไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ประชุม​คณะรัฐมนตรี​ได้มีมติเห็นชอบ​ให้ครูหรือผู้ปฏิบัติ​หน้าที่​ที่เกี่ยวข้อง​ในพื้นที่​ทุรกันดาร​ ทำงานยากลำบากเป็นพิเศษ​ ควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเพื่อเป็นขวัญ​กำลัง​ใจให้ นอกจากนี้ ศธ.ยังได้ออกประกาศ​สถานที่ตั้ง “ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา” จำนวน 13 ศูนย์ และ “ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด” จำนวน 64 ศูนย์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เกิดความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและให้บริการการศึกษาพิเศษ และหากสามารถ​สนับสนุน​ด้านใดเพิ่มเติม​ได้ ศธ.ยินดี​รับไว้พิจารณา​ต่อไป

โอกาสนี้ รมช.ศึกษา​ธิการ​ เดินทางไปเยี่ยมบ้านของนักเรียนศูนย์​การศึกษา​พิเศษ​ ประจำจังหวัด​เชียงราย​ เพื่อมอบเครื่อง​ใช้ประจำวัน และเป็นกำลังใจแก่นักเรียน​และครอบครัว

ภาพเพิ่มเติมที่ Facebook ศธ.360 องศา

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ทิพย์​สุดา ศรีษะแก้ว / ถ่ายภาพ​

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: