“คุณ​หญิง​กัลยา”​ เปิด​โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งนักศึกษาธุรกิจกาแฟ และ Open House ศูนย์​การศึกษา​พิเศษ​ ประจำจังหวัด​มหาสารคาม​

(11 พฤศจิกายน​ 2564)​ ดร.คุณ​หญิง​กัลยา​ โสภณ​พ​นิช​ รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวงศึกษาธิการ​ เป็น​ประธาน​​เปิด​โครงการ MCAT FARM และ K FARM Koffee ณ วิทยาลัย​เกษตร​และ​เทคโนโลยี​มหาสารคาม​ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัด​มหาสารคาม​ นายปรัชญา ตะภา ผอ.วิทยา​ลัย​เกษตร​และ​เทคโนโลยี​มหาสารคาม​ ผู้บริหารสถานศึกษา​ หัวหน้าส่วน​ราชการ​ ครู บุคล​ากร นักเรียน​และนักศึกษา​ ร่วมงาน

เปิดโครงการ MCAT FARM และ K FARM Koffee

นายปรัชญา ตะภา ผอ.วิทยา​ลัย​เกษตร​และ​เทคโนโลยี​มหาสารคาม​ กล่าวว่า โครงการ MCAT FARM และ K FARM Koffee เกิดขึ้นจากบันทึกความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับบริษัท เค ฟาร์ม คอฟฟี่ จำกัด เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งนักศึกษา และจัดการเรียนการสอน พัฒนาศักยภาพ ยกระดับผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีอาชีพที่มั่นคง สร้างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพอิสระในธุรกิจ​กาแฟ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามจึงได้จัดสรรพื้นที่บริเวณด้านหน้าของวิทยาลัย จำนวน 16 ไร่ เพื่อเป็นพื้นที่ในการดำเนินโครงการ MCAT FARM และ K FARM Koffee โดยแบ่งเป็นพื้นที่ในการจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ร้าน K FARM Koffee และแปลงสาธิตทางการเกษตร เพื่อปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและสมรรถนะในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมอาชีพ ตลอดจนพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับการสนับสนุน​และความร่วมมือจากหน่วยงานหลายภาคส่วน ทั้งภาค​รัฐ​เอกชน และภาคประชาชน

รมช.ศึกษา​ธิการ​ กล่าวว่า โครงการ “MCAT FARM และ K FARM Koffee” นับเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยห้องเรียนมีชีวิต พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานที่จำเป็น สร้างบุคลากร​ให้เป็น​ผู้ประกอบการ​ได้ในอนาคต​ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้นักศึกษา​ที่จบจากวิทยาลัย​แล้วสามารถ​ประกอบอาชีพ​ได้ด้วยตนเอง งานวันนี้​จึง​เป็นจุดเริ่มต้นอย่าง​เป็นที่ประจักษ์​ว่า วิทยา​ล​ั​ยมีการส่งเสริมสนับสนุน​ เรียน​รู้​การทำอาชีพ ตั้งแต่ด้านต้นทุน การพัฒนา​ การจ้างคน การบริหาร​จัดการ​เพื่อให้ประสบความสำเร็จ​เช่นนี้

ขอชื่นชมและขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมกันดำเนินโครงการขึ้นในครั้งนี้ และหวังว่าโครงการนี้จะเป็นแบบอย่างในการสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษา เปิดโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลา

สำหรับ​กิจกรรม​ในงาน ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ​มหกรรมของดีอาชีวะเกษตร​ ตลาดต้นไม้ การสาธิต​การชงกาแฟ การปล่อยปลานิล การปลูกต้นกาแฟ การเปิดอาคาร​ศูนย์​การเรียนรู้​ Excellent Center และการสัมมนา​ถอดบทเรียน​ K FARM Koffee

Open House ศูนย์​การศึกษา​พิเศษ​ ประจำจังหวัด​มหาสารคาม​

จากนั้น ดร.คุณ​หญิง​กัลยา​ โสภณ​พ​นิช​ รมช.ศึกษาธิการ เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) กิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการวิชาการ การจัดการเรียนการสอนแนววิถีอีสาน บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2564​ ณ ศูนย์​การศึกษา​พิเศษ​ ประจำจังหวัด​มหาสารคาม​

นางนิภาพร ศักดิ์แสน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ​งานครั้งนี้มีนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ทั้งในด้านทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบสหวิชาชีพ แนววิถีอีสาน บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง เน้นอาชีพ สร้างรายได้เพื่อการมีงานทำสู่ชุมชนในศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการ ห้องเรียนคู่ขนาน รวมถึงศูนย์การเรียนรู้ในโรงพยาบาล ขณะเดียวกันยังได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน และดำเนินการปักหมุดค้นหาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของจังหวัดมหาสารคามด้วย

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม นักเรียนแกนนำของหน่วยบริการ และนักเรียนนักเรียนแกนนำของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองฯ รวม 112 คน

รมช.ศึกษา​ธิการ​ กล่าว​ว่า​ โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) เป็น​การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของจังหวัดมหาสารคามอย่างกว้างขวาง​ และเน้นความสำคัญในการปักหมุดค้นหาเด็กพิการที่ตกหล่น เพื่อให้เด็กพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบ​การศึกษาได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

​ขอขอบคุณ​ผู้บริหาร​ ครู​ บุคคล​ากรทุกคนที่เสียสละทุ่มเทเวลา แรงกายและหัวใจในการดูแลเด็กพิเศษ​ให้ได้รับโอกาสอย่างเด็กปกติทั่วไป ตลอดจนเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง​ที่ร่วมกันขับเคลื่อน​การศึกษา​ไทย​ให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน​

ปารัช​ญ​์ ไชยเวช / สรุป​
ทิพย์​สุดา ศรี​ษะแก้ว / ถ่ายภาพ​

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: