รมช.ศธ. “คุณหญิงกัลยา” เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 7 “Education Innovation นวัตกรรมเพื่ออนาคตการศึกษาไทย”

(31 สิงหาคม 2564) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วย... Continue Reading →

เสมา3 เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 6 “การออกแบบการเรียนรู้ เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้สำหรับการศึกษาในยุค Next Normal Education Reimagined”

(27 สิงหาคม 2564) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าก... Continue Reading →

ก.ค.ศ. MOU ราชบัณฑิตยสภา สนับสนุนทางวิชาการ-ขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงาน ก.ค.ศ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑