รมช.ศธ. “คุณหญิงกัลยา” เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 7 “Education Innovation นวัตกรรมเพื่ออนาคตการศึกษาไทย”

(31 สิงหาคม 2564) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 7 “Education Innovation นวัตกรรมเพื่ออนาคตการศึกษาไทย” โดยศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากร ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams เวลา 09.00-12.00 น. จากห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มการเรียนรู้สำหรับครูทุกคนในประเทศ และได้รับเกียรติจากวิทยากรระดับประเทศหลายท่าน ภายใต้ชื่อ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม โดยวันนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและระดับโลก มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Education Innovation นวัตกรรมเพื่ออนาคตการศึกษาไทย” เพื่อให้ครู บุคลากรการศึกษา ข้าราชการ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับฟังมุมมองที่แตกต่างไปจากมุมมองของระบบราชการปกติ

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า หัวข้อ “Education Innovation นวัตกรรมเพื่ออนาคตการศึกษาไทย” โดยศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคตอย่างยิ่ง ขอบคุณปลัด ศธ.และรองปลัด ศธ. ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เชิญบุคคลที่สำคัญที่สุดในวงการการศึกษามาเป็นวิทยากร ขณะเดียวกันยังเป็นนวัตกรที่มีชื่อเสียงสร้างคุณูปการให้กับประเทศไทยทั้งในแวดวงวิศวกรรมและแวดวงการศึกษา เช่น การสร้างมหาวิทยาลัยเด็กอนุบาลเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย พร้อมเชิญชวนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในโลกมาที่เมืองไทย เพื่อให้เด็กไทยมีโอกาสเรียนรู้ จะได้แข่งขันชนะในเวทีโลกได้ 

วันนี้ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ ได้มาถ่ายทอดความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์ ทันกับการแก้ปัญหาของประเทศไทยที่ไม่มีที่สิ้นสุด รวมถึงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ที่ผ่านมามีคำกล่าวว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม มีคุณอนันต์และโทษมหันต์ ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ไปในทางใด ใช้อย่างไร ใช้กับใคร ซึ่งหากมีนวัตกรรม มีนวัตกรที่ทันสมัย ก็คงจะนำพาประเทศก้าวข้ามวิกฤตต่าง ๆ ไปได้อย่างไม่ยากเย็น

ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวในการบรรยายตอนหนึ่งว่า ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล อาชีพที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ อาชีพครู วันนี้ครูคือคนที่จะกู้โลก เพราะไม่มีครู เด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ได้รับการเรียนรู้ที่จะต่อสู้กับโลกได้ ดังนั้นครูจึงเป็นอาชีพเปลี่ยนโลก ครูทุกคนคือนักรบ คือคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงให้มนุษย์อย่างพวกเราอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงแบบหักศอก หรือที่เรียกว่ายุค Disruption ส่งผลให้คนที่เรียนเก่งกลายเป็นผู้ครองโลก คนที่แพ้มาตลอดอาจพลิกกลับขึ้นมาชนะได้ หากกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง ซึ่งครูก็ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน สอนให้ล้ำหน้าสถานการณ์โลก แล้วให้โลกวิ่งเข้ามาชนเรา จึงจะสามารถรับมือความเปลี่ยนแปลงได้โดยประสบความสำเร็จ 

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

2 thoughts on “รมช.ศธ. “คุณหญิงกัลยา” เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 7 “Education Innovation นวัตกรรมเพื่ออนาคตการศึกษาไทย”

Add yours

  1. 🙏ขอขอบพระคุณท่าน รมช.ศธ.คุณหญิงกัลยาและทีมงานคณะดร.และอาจารย์และวิทยากรทุกๆท่านค่ะ..ที่ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ดีดี..มีหัวข้อบรรยายและเนื้อหาและกิจกรรมการอบรมดีมากๆเลยค่ะ

    ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: