ศธ.ปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัด/ในกำกับ ‘Work from Home’ 28 จังหวัด ตั้งแต่ 4-17 ม.ค.2564

(3 มกราคม 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตจังหวัดทั้ง 28 จังหวัด โดยให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน ไม่เกินร้อยละ 25 ของบุคลากรทั้งหมด กรณีบุคลากรที่พักอาศัยอยู่ในเขต 28 จังหวัด และจะต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกเขต 28 จังหวัด ให้บุคลากรนั้นปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย รวมทั้งให้แต่ละหน่วยงานกำหนดวิธีการที่ชัดเจนและเหมาะสม ในการมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย รวมถึงการรายงานผลที่ปฏิบัติไปในช่วงที่ไม่ได้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน โดยคำนึงถึงเป้าหมายของการดำเนินงาน ของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นสำคัญ มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ถึง 17 มกราคม 2564

4 thoughts on “ศธ.ปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัด/ในกำกับ ‘Work from Home’ 28 จังหวัด ตั้งแต่ 4-17 ม.ค.2564

Add yours

  1. แล้ว ถ้าบุคลากรทางการศึกษาเสี่ยง หยุดเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน จะถือเป็นวันลาไหมครับ

    ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: