รมช.ศธ.เข้ม สั่งกวดขันสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในโรงเรียนเอกชน

(28 กุมภาพันธ์ 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดในประเทศไทย รวมถึงสถานการณ์ล่าสุดที่พบนักเรียนโรงเรียนเอกชนติดเชื้อ และเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะติดเชื้อจากคนในครอบครัว

“ได้กำชับให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เข้มงวดและ ดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้สั่งการให้เลขาธิการ กช. มีหนังสือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด โดยกำชับโรงเรียนถือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยต้องติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการแพร่ระบาด ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ไต้หวัน สาธารณรัฐสิงคโปร์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศหรือพื้นที่อื่นที่ กระทรวงสาธารณสุขประกาศเพิ่มเติม (ถ้ามี)”

กรณีครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้เดินทางหรือพักรอเครื่องเพื่อเดินทางผ่าน (Transit) ไปในประเทศหรือพื้นที่เสี่ยงให้หยุดปฏิบัติงานหรือหยุดเรียน เพื่อเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วัน โดยไม่ถือเป็นการขาดการปฏิบัติงาน หรือขาดเรียน และไม่นับเป็นวันลา สำหรับกรณีผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่นที่เดินทางไปในประเทศหรือพื้นที่เสี่ยง ให้โรงเรียนแจ้งให้เฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วันเช่นกัน และไม่ควรเข้ามาในบริเวณโรงเรียนเป็นการชั่วคราว รวมถึงให้โรงเรียนมีการคัดกรองครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ทุกคน ทุกวัน โดยการวัดไข้ หากมีอาการสงสัยป่วย ให้สวมหน้ากากอนามัย หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ แจ้งประวัติการเดินทาง หรือโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 โดยโรงเรียนสามารถกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19) ได้ตามสมควร

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้มีหนังสือถึงองค์กรหลัก ส่วนราชการ สถานศึกษา และผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดทุกจังหวัด ในการขอความร่วมมือชะลอการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ รวมถึงโรงเรียนควรงดการประชุม อบรม สัมมนา ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นลักษณะมวลชน และดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในโรงเรียนในช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์นี้ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว

“และที่สำคัญการปกปิดข้อมูลจะทำให้เกิดผลเสีย จึงขอให้นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน ที่มีอาการสุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) แจ้งข้อมูลที่เป็นจริงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นต่อไป รวมถึงเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา” ดร.กนกวรรณ กล่าว

กรรณิกา พันธ์คลอง : ข่าว
เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ : เรียบเรียง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: